Werbung
 Übersetzung für 'разходите' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   разходи | разходите
фин.
die Kosten decken {verb}
покривам разходите
иконом.фин.
Kostenberechnung {f}
изчисление {ср} на разходите
счет.фин.
Gewinn- und Verlustrechnung {f}
отчет {м} за приходите и разходите
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • се посочва, че от първоначално отпуснатите 48 акра за проекта са нараснали до 170 акра (с околните пространства), а разходите за управление са възлезли на 28,7 милиона паунда.
 • Въпреки че разполага със силен китайски контингент, Мунке разчита на мюсюлманските и монголските администратори и започва поредица от икономически реформи, които да направят разходите на правителството по-предвидими.
 • В края на 90-те години на 20 век, под председателството на Луи Швайцер, той прилага радикална политика за намаляване на разходите и преструктуриране на Рено, която дава възможност на групата да запази своята рентабилност и постави началото на репутацията си на „убиец на разходи“.
 • С отнетите от евреите пари се финансират разходите по акция „Райнхарт“, в това число и разходите за транспорт до лагерите на смъртта.
 • Паричната премия възлиза на 30 000 €, като се покриват и разходите по професурата.

 • Пазарната стойност е оценената цена за размяна на актива без оглед на разходите на продавача по продажбата и разходите на купувача по покупката, и без корекция за данъците платими от едната или другата страна като пряко следствие от сделката.
 • Вертикалната интеграция в микроикономиката и мениджмънта е форма на организация на бизнеса, при която се наблюдава стремеж за участие във всички етапи на производствения процес на един продукт, което осигурява на бизнеса по-добър контрол върху добавените стойности, намалява общия размер на разходите и позволява да бъдат реализирани по-високи печалби в етапите, при които се изискват по-ниски данъци, като се съобразяват цените и разходите.
 • Сценарийният подход използван по време на автоматизираното тестване оказва влияние на разходите.
 • По този начин базисните условия определят кой поема разходите, свързани с транспортирането на стоката от продавача-износител до купувача-вносител.
 • В обратна посока може да се разходите до Ахтопол и Царево.

 • Допълнителна полза от микросайта е, че той може да намали разходите за PPC, защото микросайтът акцентира върху определени ключови думи, повишавайки качествения рейтинг и следователно снижавайки разходите за кликване.
 • Основното в нея е икономии, свиване на бюджета, ограничаване на разходите и търсене на нови приходи.
 • Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г.
 • След изразителното покачване на приходите на отборите от телевизионни права през 90-те години, разходите за трансфери на играчи, както и за заплати на треньори и футболисти също се повишават, като достигат двуцифрено число в милиони евро.
 • ... Б) Германия и Русия взаимно се отказват от обезщетение за разходите им за военнопленници.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!