Werbung
 Übersetzung für 'разход на време' von Bulgarisch nach Deutsch
Zeitaufwand {m}разход {м} на време
Teiltreffer
автомоб.трансп.
Kraftstoffverbrauch {m}
разход {м} на гориво
автомоб.техн.
Ölverbrauch {m}
разход {м} на масло
автомоб.трансп.
Spritverbrauch {m} [ugs.]
разход {м} на гориво
счет.
Kostenstelle {f}
място {ср} на извършения разход
während {prep}през време на
während {prep} [+Gen.] [ugs.] [+Dat.]по време на
Zeitdruck {m}недостиг {м} на време
Durststrecke {f}време {ср} на лишения
Wartezeit {f}време {ср} на изчакване
zeitweilig {adv} [hin und wieder ]от време на време
am Anfang {adv}на първо време [разг.]
bisweilen {adv} [geh.]от време на време
ab und zu {adv}от време на време
hin und wieder {adv}от време на време
бот.
Blütezeit {f}
време {ср} на цъфтеж
линг.
Tempus {n}
време {ср} на глагола
Zeitmangel {m}липса {ж} на време
Tageszeit {f}време {ср} (на деня)
фото.
Belichtungs­zeit {f}
време {ср} на експонация
физ.
Planck-Zeit {f}
време {ср} на Планк
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Предимствата на този двигател е малкият разход на работно тяло и продължителното време на функциониране.
 • Под масов разход (наричан още масов дебит) се разбира маса на дадено вещество преминало през дадено сечение за единица време.
 • Официалната цел на полета е измерване на термодинамичните параметри и наблюдения на поведението на течния хелий по време на полет (температура, налягане, разход на хелий) в орбита около Земята.
 • Стартовият прозорец е кратък период от време, през който може да се изстреля космическа ракета към определена цел с най-малък разход на гориво и без допълнително маневриране.
 • Ежегодният разход на взривни вещества в страните с развито промишлено производство в мирно време е стотици хиляди тонове.

 • Тъй като всяка стена и всяка плоскост от дъното са едновременно разделителни стени между две килийки, този принцип на изграждане дава възможност за оптимално използване на пространството – на квадратен сантиметър се събират четири работнически или три търтееви килийки, и всичко това при минимален разход на строителен материал и време, забележителна здравина и устойчивост, както и минимална топлопроводимост.
 • методи на стружкоотнемане, но това бил скъп процес, отнемал време и най-вече изисквал извънредно голям разход на материал.
 • Поради високия моментен разход на гориво, форсажът обикновено се използва възможно най-кратко.
 • Това е ненужен разход или грешен аспект, който може да попречи на плановете заради човешки фактори.
 • Ниският разход на електроенергия и високата производствена гъвкавост при отработването на стъпките по програмите обезпечават висока производителност и рентабилност и водят до тяхното широко използване в промишлеността.

 • Произведената електрическа енергия през деня позволява да се достигне до височината на практическия таван на самолета, а през нощта да се използва набраната височина за по-нисък разход на енергия чрез планиране.
 • Моделът се отличава с качество надеждност и забележителния нисък разход по онова време спрямо конкурентите му.
 • при разход на въглища [...] за час.
 • Ако стойността му е по-голяма от нула, значи има приход, а ако стойността е по-малка от нула, е налице разход.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!