Werbung
 Übersetzung für 'разход' von Bulgarisch nach Deutsch
Aufwand {m}разход {м}
4
Verbrauch {m}разход {м}
Zeitaufwand {m}разход {м} на време
автомоб.трансп.
Kraftstoffverbrauch {m}
разход {м} на гориво
автомоб.трансп.
Spritverbrauch {m} [ugs.]
разход {м} на гориво
автомоб.техн.
Ölverbrauch {m}
разход {м} на масло
счет.
Kostenstelle {f}
място {ср} на извършения разход
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В даден икономически модел агентите имат сравнително предимство пред другите при производството на конкретна стока, ако могат да произвеждат тази стока при по-нисък относителен алтернативен разход (или разход при автаркия), т.е.
 • Под масов разход (наричан още масов дебит) се разбира маса на дадено вещество преминало през дадено сечение за единица време.
 • Средният разход на гориво на икономичен ход при изпитанията на крайцера „Калинин“ съставлява 0,623 kg/к.с./h.
 • Стартовият прозорец е кратък период от време, през който може да се изстреля космическа ракета към определена цел с най-малък разход на гориво и без допълнително маневриране.
 • Средният разход на гориво е 16 l / 100 km, което е много добре за един спортен автомобил.

 • Нетният разход за цялата продължителност на мисията е 453,9 милиона щатски долара.
 • Ако един разход е капиталов разход, той трябва да се капитализира, това изисква компанията да разпредели стойността на разхода върху дължината на живота на този актив.
 • Светидимтировският платеж е разход който Дубровнишката република заплаща ежегодно на краля на Сърбия (по-точно според титулатурата на сърбите) през XIV век.
 • По-високия специфичен разход на гориво на двигателите с картерно продухване е наложил те да намерят приложение в превозни средства с нисък абслолютен разход на гориво – мотопеди, мотоциклети, а от 1928 година и в малолитражни автомобили.
 • За нови двигатели за нормален разход на масло се счита 0,005 – 0,025 % на 100 литра.

 • Амортизацията се отнася като разход за текущия отчетен период на фирмата.
 • Което е в повече, тя работи през целия диапазон скорости и височини -- от нулева до пределна -- и така снижава горивния разход и удължава обсега.
 • при разход на въглища [...] за час.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!