Werbung
 Übersetzung für 'разцвет' von Bulgarisch nach Deutsch
Blütezeit {f} [fig.] [Höhepunkt der Entwicklung]разцвет {м}
4
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е изчезнало село и миньорски град в днешна Гърция, част от днешния дем Аристотел, област Централна Македония, достигнал своя разцвет през XVI век.
 • Времето на най-голям разцвет е между 1578 и 1660 г.
 • Историята на Централна Азия, Великата степ и Узбекистан съдържа серия от събития, свързани с миграция на народи, разцвет и упадък на империи.
 • Малко по-късно разцвет настъпва и в музикалното развитие на Франция и Германия.
 • Като цяло може да се каже, че влечугите са в разцвет през цялата мезозойска ера.

 • Хомоеротизмът изживява своеобразен разцвет в епохата на Романтизма и Нео-романтизма.
 • По-продължително е управлението на династиите Ли и Чан, при които средновековен Виетнам достига своя разцвет.
 • Градът достига своя разцвет през 15 и 16 век.
 • В началото на 20 век село достига своя разцвет като по това време има над 1000 жители.
 • Следва разцвет в продажбата на уреди под марката Goldstar.

 • В началото на XIX век селището достига голям икономически и културен разцвет.
 • За най-голям разцвет на естествената философия се приема научната революция от XVII век, белязана от труда на Нютон "Математически начала на натурфилософията".
 • В годините на неговото управление Свещената римска империя достига най-големия си разцвет.
 • Златен век е наричан периодът на културен разцвет на българската държава при управлението на цар Симеон Велики.
 • То е изживяло своя разцвет след началото на XIII век, когато е основана средновековната тема (област) Ахридос като самостоятелна административна единица“, разказва Даниела Коджаманова.

 • Най-голям разцвет занаятът достига през XIX век, когато в редица градове се оформят т.
 • При Йоан II Комнин Византийската империя отново се намира в икономически, военно-политически и културен разцвет.
 • Селим джамия символизира османския разцвет и се предшества от издигането на одринския дворец непосредствено преди превземането на Константинопол (1453).
 • В края на 19 – началото на 20 век Неймеген изживява разцвет, разраства се значително, строят се много нови сгради и съоръжения (мостове над река Ваал).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!