Werbung
 Übersetzung für 'разшифроване' von Bulgarisch nach Deutsch
Entzifferung {f}разшифроване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разшифроване' von Bulgarisch nach Deutsch

разшифроване {ср}
Entzifferung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Работата му всъщност представлява набор от съвети за разшифроване, които са доста старомодни за времето си.
  • Тъй като работата по разшифроване изисква голяма изчислителна мощ, там са разработени някои от първите компютри.
  • Създадена като единица за разшифроване на кодови съобщения през Втората световна война, през 1952 г.
  • Писаният камък е оповестен в средите на археолозите, влиза в медийното пространство, но продължава да бъде и сред загадките от българската антична история, чието разшифроване може да доведе до интересни резултати .
  • Копията му на клинописното писмо от Ниневия послужват на Гротефенд при първите опити за разшифроване на това писмо.

  • и във връзка с развитието на методите за разшифроване на кристалните структури.
  • Това спомага за окончателното разшифроване на клинописното писмо.
  • Въпреки че подходът на Кирхер при разшифроването на текстовете се основава на фундманелно погрешно схващане, някои съвременни учени описват Кирхер като пионер на сериозните изследвания на йероглифите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!