Werbung
 Übersetzung für 'разяснение' von Bulgarisch nach Deutsch
Erläuterung {f}разяснение {ср}
3
Darlegung {f}разяснение {ср}
Klarstellung {f}разяснение {ср}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Разгръщането включва разяснение на набор от конфигурационни данни и въздействие върху тях, за да се осъществи съответното конфигуриране на системата.
  • Петър I прави сериозни усилия да въведе в Русия този вид обработка, издавайки специално разяснение.
  • „Адам и Ева“ е български вестник за популярно разяснение на половите въпроси.
  • по време на парламентарна дискусия относно кандидатурата на Микола Азаров за премиер, депутатката Ирина Фарион публично изисква разяснение относно причината, поради която Азаров не може да усвои националния език.
  • Накратко, тълкуването на правото се изразява в уяснение и разяснение на смисъла на правните норми.

  • „Скалдскапармал“ предлага подробно описание и разяснение за поетичните (скалдически) стилове, кенинги и хейти.
  • Разположеният в южната страна на църквата се използва за четене и разяснение на Евангелиета, а намиращият се отляво – за четене на деянията на апостолите и други свещени писания.
  • Заглавие на статията е името на обекта (ключовата дума), а след нея може да следва разяснение на свойствата на обекта според вида на справочника: по същество в енциклопедичните справочници или на качествата му като част на речта, или превод на други езици в речниците.
  • Мнозинството от мюсюлманите смятат, че хадитите са допълнение и разяснение на Корана.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!