Werbung
 Übersetzung für 'реален' von Bulgarisch nach Deutsch
wirklich {adj}реален
9
real {adj} [wirklich]реален
reell {adj}реален [действителен]
realistisch {adj} реален [съобразен с действителното състояние на нещата]
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • са радиус векторите на крайните точки А и В, а λ е реален параметър в това параметрично уравнение.
 • Основните му приноси са в областите реален и комплексен анализ, теория на числата, диференциални уравнения, елементарна математика и други.
 • Преди да започнат въпросника, играчите трябва да мислят за реален или измислен герой.
 • Криокулерите, които довеждат квантовите компютри до работни температури, близки до 0K, също включват детандиране (разхлабване/expansion) на реален газ до втечняване – хелий.
 • , то уравнението има 1 двукратен реален корен и още 1 реален корен.

 • Звукова форма – форма за представяне на данните във вид на последователност от битове, получени вследствие на аналого-цифрово преобразуване на реален звук.
 • в училището вече има само два отдела – реален и класически, а от 1914/1915 г.
 • Борислав Дечев Боянов е български математик, работил главно в областите теория на апроксимациите, числени методи, реален и комлексен анализ.
 • Неговото учение може да бъде обобщено под името на третата му книга „Животът е реален само тогава, когато съм“.
 • И двата могат да бъдат допълнително разделени на по две – реален и идеален.

 • Тези убеждения са грешни в контекста на стандартния реален анализ, въпреки че някои могат да бъдат верни в нестандартния анализ.
 • В наши дни реалният режим се използва само при стартирането на операционната система, тъй като всеки x86 процесор веднага след включване на захранването автоматично влиза в реален режим.
 • Първите процесори от фамилията x86 са 16-битови и могат да работят единствено в реален режим.
 • Уравнението [...] има един реален и два комплексни корена.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!