Werbung
 Übersetzung für 'реална' von Bulgarisch nach Deutsch
Ernstfall {m}случай {м} на реална заплаха
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'реална' von Bulgarisch nach Deutsch

случай {м} на реална заплаха
Ernstfall {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • 1917 – 1921 г. Ученик в Пазарджишката реална гимназия.
 • Линия е реална или мислена черта, която съединява две точки.
 • Завършва реална гимназия през 1916 г., след което е призован в армията.
 • Ракетата нито веднъж не е използвана в бойни условия, мненията за нейната реална ефективност са противоречиви.
 • учи в реална гимназия и след като се дипломира през 1923 г., е приета за редовен студент във Философския факултет към Виенския университет, където учи до 1928 г., когато получава научната степен „доктор“.

 • 1945 г. – открита е непълна реална гимназия.
 • Румен Нейчев Ралчев е български бизнесмен и политик от Гражданското обединение за реална демокрация (ГОРД), масон.
 • Гражданско обединение за реална демокрация (абревиатура: ГОРД) е бивше гражданско сдружение в България, регистрирано като политическа партия.
 • и матрицата AT е реална.
 • Общинската администрация е изоставила напълно имота и има реална опасност от пълно унищожаване на къщата.

 • Тази реална стойност, въпреки че е реална, не е еднозначно определена.
 • Първата реална идея за създаване на пишеща машина патентова английският инженер и изобретател Хенри Мил през 1714 г.
 • От средата на 14 век засилващата се военна мощ на османските турци става реална заплаха не само за Константинопол, но и за другите балкански страни.
 • Прави се разлика между аналитична функция на реална променлива и аналитична функция на комплексна променлива (холоморфна функция).
 • На практика "g" не може да има безкрайна периодичност, тъй като всяка реална електромагнитна вълна трябва да има крайно протежение в пространството и времето.

 • През 1883 г. е зрелостник на реално училище в Москва (реална гимназия).
 • През първата половина на управлението на Наполеон III френският законодателен орган има много малка реална власт; всички решения са взимани еднолично от императора.
 • Обикновено изводите на източника служат като постоянна маса; когато са достъпни вътрешни точки за свързани източници, те също могат да служат като реална маса (Фиг. ...
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!