Werbung
 Übersetzung für 'реално време' von Bulgarisch nach Deutsch
информ.
Echtzeit {f}
реално време {ср}
информ.
Realzeit {f}
реално време {ср}
Teiltreffer
es ist an der Zeitвреме е
von jeher {adv}открай време
zeitlich {adj}по време
Wetter {n}време {ср}
8
seit jeher {adv}открай време
einstmals {adv} [geh.] [früher]едно време
damals {adv}едно време
eine Zeitlangизвестно време
Zeit {f}време {ср}
32
gleichzeitig {adv}в същото време
zeitgleich {adv}в същото време
метео.
Unwetter {n}
бурно време {ср}
neulich {adv}преди известно време
damals {adv}по него време
damals {adv}по онова време
auf die Dauer {adv}за дълго време
seinerzeit {adv} [damals]по онова време
идиом.
Es ist höchste Zeit.
Крайно време е.
линг.
Präteritum {n}
минало време {ср}
лит.
Es war einmal ...
Имало едно време ...
22 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Работи и сайт, чрез който всеки в реално време може да се информира за движението и разписанието на градския транспорт.
 • Поради сложността и големия брой на изчисленията в ранните цифорви синтезатори се е налагало много старателно оптимизиране на алгоритмите, за да може да се работи в реално време.
 • или GPS е името на спътникова радио навигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.
 • медийната група пуска ново мобилно приложение, в което радиата на компанията може да се слушат в реално време – "Radiomate".
 • Началото на играта в реално време поставя Първият Интернет сървър за игра на табла, който е най-дълго функциониращият сървър в мрежата.

 • Вече се позволява прилагане на услуги в реално време, като телефония (VoIP), интерактивни игри и конферентни връзки.
 • След като пуснаха StarCraft 2 (продължение на другата стратегия в реално време на Blizzard Ent. ...
 • Версия № 5 на протокола IP ("IPv5") е съществувала само като експериментален поточен протокол в реално време, наречен ST2 (Internet Stream Protocol version 2), описан в RFC 1819.
 • Unix осигурява TCP/IP мрежовите протоколи за сравнително евтини компютри, които допринесоха за интернет експлозията, осигуриха свързаност в реално време и които формират основата за изпълнението на много други платформи.
 • При цифровите камери обикновено заснеманата сцена може да се гледа в реално време на дисплей на външната част на апарата.

 • Станцията предава данни онлайн в реално време за основните метеорологични параметри: атм.
 • Cuban Missile Crisis: The Aftermath, известна още като The Day After: Fight for Promised Land, е тактическа игра в реално време, разработена от "G5 Software" и разпространявана от "1C Company" в Русия, "Black Bean" в Европа и "Strategy First" в САЩ.
 • компанията започва работа по първата си голяма игра „Цар: Тежестта на короната“ ("Tzar: The Burden of the Crown") – стратегия в реално време с фентъзи елементи.
 • Информационната агенция излъчва в реално време целодневно актуални новини от България и света.
 • Способна е да обработва в реално време данни от 60 станции, всяка от които наблюдава по 20 спътника.

 • Гогол е имал намерението да напише трилогия, пресъздаваща в реално време ситуацията в Русия.
 • В случая на тримерната графика, изобразяването може да се прави бавно, като предварително изобразяване с висока точност или в реално време.
 • Компютърната графика обхваща няколко подобласти: 3D компютърна графика и в частност рендъринг на триизмерни сцени в реално време (често използвано в компютърни игри), компютърна анимация, специални ефекти (често използвани във филми и телевизия), образна диагностика и геометрично моделиране (често използвано за инженерни и медицински цели).
 • Съществуват и специализирани програми, чрез които може да се въвеждат знаци чрез разпознаване на движения, заснемани в реално време от уебкамера – например местене на главата или движения с ръцете.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!