Werbung
 Übersetzung für 'ревалоризация' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
Geldaufwertung {f}
ревалоризация {ж}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ревалоризация' von Bulgarisch nach Deutsch

ревалоризация {ж}
Geldaufwertung {f}иконом.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • В икономика или подсистема с официални обменни курсове обезценяването на валутата се нарича девалвация, а завишаването ревалоризация.
  • обменните курсове на основните световни валути са свързани с долара (а той – със златния стандарт), а съотношението им периодично трябва да се пригажда към стопанската производителност на съответните държави чрез ревалоризация или девалвация.
  • Ревалоризация означава възвръщане на предишни нива / стойности на валута, стоки и т.н. Може да означава възвръщане на нива спрямо друга валута, това също е повишаване със закон на златното (сребърното) съдържание на паричната единица.
  • При обратната динамика (ревалоризация и засилване на BGN спрямо DEM) българският износ намалява своята конкурентоспособност на германския пазар, а германският внос увеличава своята конкурентоспособност на българския пазар.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!