Werbung
 Übersetzung für 'реторика' von Bulgarisch nach Deutsch
Redekunst {f}реторика {ж}
лит.
Rhetorik {f}
реторика {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'реторика' von Bulgarisch nach Deutsch

реторика {ж}
Redekunst {f}

Rhetorik {f}лит.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Някои твърдят, че честта трябва да се разглежда повече като реторика или набор от възможни действия, отколкото като код.
 • Живкова става проводник на нова квазиидеология, представляваща еклектично съчетание на традиционната комунистическа реторика с азиатски религиозни учения, като Агни Йога, и парапсихология.
 • Поезията на Мерджанов е определяна като „експериментално и радикално по дух съчетаване на социалния патос с мрачна, еротична „реторика““.
 • Зенобий е древногръцки софист от 2 век, който преподава реторика в Рим по време на управлението на император Адриан (117–138).
 • отива да следва реторика в Александрия, където три години е ученик на учителя по реторика Теон, вероятно потомък на жената на неоплатоника философ Порфирий.

 • Диоген е автор на много загубени вече произведения по философия, реторика и музика.
 • Авъл Корнелий Целз е автор на голямото енциклопедично произведение „"Artes“", обхващащо селско стопанство, военни науки, реторика, философия, учението за правото и медицината.
 • Произлиза от фамилията Папирии. Учи реторика при Арелий Фуск и Рубелий Бланд и философия при Квинт Секстий.
 • След завършване на следването си той преподава платоническа философия и реторика в Атина.
 • Той е учител по реторика и философия. Неговият най-известен ученик e Луций Лициний Крас (консул 95 пр.н.е.).

 • Дисциплините били подредени по следния ред: "Тривиум" ("граматика, реторика и логика") и "квадриум" (аритметика, геометрия, музика и астрономия).
 • Ученик е на реторика Марк Порций Латрон.
 • Йордан Ведър е доктор по изкуствознание и професор по реторика.
 • Расте при баба си Емилия Мавра и следва реторика в Толоза (днес Тулуза), където чичо му Емилий Магн Арборий се грижи за него.
 • Фуск учи реторика и се присъединява към Плиний Млади. През 118 г. е редовен консул заедно с император Адриан.

 • Апий прави реформа на правописния латински език и се занимава с литература и реторика.
 • Либаний (...) е учител по реторика и представител на втората софистика.
 • Тимаген от Александрия ([...]; [...]) e гръцки историк и учител по реторика от 1 век пр.н.е.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!