Werbung
 Übersetzung für 'рефлекторен' von Bulgarisch nach Deutsch
астрон.
Spiegelteleskop {n}
рефлекторен телескоп {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'рефлекторен' von Bulgarisch nach Deutsch

рефлекторен телескоп {м}
Spiegelteleskop {n}астрон.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Ултравиолетовият спектрометър използва рефлекторен телескоп тип „Касегрен“ с апертура от 250 mm.
 • Нютон построява и първия рефлекторен телескоп.
 • През 1671 Айзък Бароу демонстрира направения от Нютон рефлекторен телескоп пред Кралското научно дружество, след което Нютон е избран за член на дружеството.
 • При откриването си, обсерваторията в Тарту разполага с един рефлекторен телескоп, изработен от Уилям Хершел и далекоглед с ахроматична леща от Троцтоп с фокусно разстояение от 1,5 m.
 • Полов цикъл (нарича се и естрален цикъл) е нервно-хуморален верижен рефлекторен комплекс от морфологични и физиологични изменения в половите органи и целия организъм при женските бозайници.

 • Боеприпасите са "„съвкупност от взривни вещества и други елементи, които изхвърлени от оръжието, предизвикват звуков, светлинен или рефлекторен ефект“" (чл. ...
 • Тяхната възбуда води до рефлекторен отговор на тези части на скелетната мускулатура, които коригират положението на очните мускули и положението на цялото тяло.
 • Предложеният модел привлича вниманието на Робърт Хук, който прави първия прототип, както и на Исак Нютон, който малко по-късно прави модифициран вариант на рефлекторен телескоп.
 • Първият успешен модел на рефлекторен телескоп е направен от британския учен Исак Нютон през 1668 г.
 • Контрактурата от рефлекторен произход възниква като резултат от нарушенията на функцията на нервната система или в резултат на силна болка.

 • Регулира се по нервно-рефлекторен и нервно-ендокринен път.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!