Werbung
 Übersetzung für 'рециклиране' von Bulgarisch nach Deutsch
Recycling {n}рециклиране {ср}
8
Wiederverwertung {f}рециклиране {ср}
Wiederaufbereitung {f}рециклиране {ср}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е рециклиране, при което отпадните материали се използват за създаване на нов продукт, като новият продукт или материал е по-нискокачествен от оригиналния такъв, но въпреки това е напълно използваем.
 • В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код.
 • Затворените пенопласти запазват огнеустойчивостта и потенциала за рециклиране на други метални пени, но добавят свойството да плават във вода.
 • RDF се използват главно в рамките на Европейския съюз в страни с висок стандарт на рециклиране на отпадъци, както в Австрия, Германия и Холандия.
 • създавайки ЕТ „Политрейд“ – фирма за изкупуване и рециклиране на отпадъци.

 • Главната задача на компанията е намаляване на обема на производствения и битов метален отпадък, който все още не е преработен от системи за рециклиране.
 • Рециклиране, което изисква допълнително обработване често не е икономически приложимо, освен ако съоръжението за рециклиране не е близо до източника на материала.
 • Бутилките от алуминий често се използват за допълнителна издръжливост и рециклиране.
 • За целите на продължителен полет в космическия кораб трябва да се осигури пълно рециклиране и производство на хранителни продукти.
 • В Уникод има дефинирани кодови позиции за символите на SPI, както и някои друго широко разпространени символи за рециклиране.

 • Освен това процесът се грижи за рециклиране на иначе ограничените материали, енергия и пространство в планетния биом.
 • Те подлежат на пълно рециклиране.
 • Глобалните нужди от оцетна киселина са около 6,5 милиона тона годишно, от които около 1,5 Mt/година се получават от рециклиране, останалите се произвеждат от нефтохимически суровини или от биологически източници.
 • За световен лидер в рециклирането на PET бутилки се счита Швейцария, където към 2012 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!