Werbung
 Übersetzung für 'рога' von Bulgarisch nach Deutsch
зоол.
Geweih {n}
рога {мн} [на елен]
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'рога' von Bulgarisch nach Deutsch

рога {мн} [на елен]
Geweih {n}зоол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Ценени са заради своите рога.
 • Съществуват и митични рогати фигури, като например риби с рога, както и продукти от рога, предимно ловен сигнален рог или рог за пиене, които се различават от естествения рог по въженцето за окачване и по обработката.
 • Характерни за рода са големите и добре развити рога при мъжките.
 • За правото над "харем" от женски те водят битки „блъскайки глави с големите си рога по характерен начин, изправяйки се на задните си крака за по-голяма засилка.
 • При мъжките е характерно наличието на къси рога с дължина около 20 cm.

 • Мъжките имат широко разположени клиновидни рога със средна дължина около 10 cm.
 • Еленските рога изглежда действат, като големи слухови апарати.
 • Женските са без рога, а кочовте са с добре развити рога.
 • Според легендата, веднъж докато си играел с Амалтея, Зевс неволно отчупил рога ѝ.
 • В даден момент става упълномощено лице при изкупуването на рога и копита в предприятието „Рога и копита“.

 • Мъжките имат големи спираловидно извити рога с извити нагоре и встрани върхове, като общата им дължина може да достигне почти два метра.
 • Отличават се с високо, стройно тяло, дълги крака и рога при мъжките с най-различна форма и големина.
 • Наричат я още морски дявол заради израстъците от двете страни на устата, наподобяващи рога.
 • Бръмбарите достигат големина от 16 до 24 mm. Черни са и се характеризират с рога върху главите си.
 • В миналото хората от Мещица са изработвали маските и костюмите си от животинска кожа и рога; имало е и период, в който са използвали за костюмите парцали, а за ликовете – пера на птици.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!