Werbung
 Übersetzung für 'родителски' von Bulgarisch nach Deutsch
право
Sorgerecht {n}
родителски права {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'родителски' von Bulgarisch nach Deutsch

родителски права {мн}
Sorgerecht {n}право
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Над 15 % от всички железни метеорити не се вписват лесно в съществуващата класификационна схема, обозначени са като негрупирани и вероятно са представители на повече от 50 различни родителски тела.
 • На тринайсетгодишна възраст тя бяга от дома си и в крайна сметка е изпратена в поправително училище, тъй като се смятала за „извън родителски контрол“.
 • В някои държави получаването на родителски права върху дете заченато с използването на донорска сперма става чрез осиновяване.
 • Прилагането на действащия в България Закон за защита от домашно насилие е обект и на критики, според които той е в колизия с Конституцията, както и че се използва за злоупотреби при спорове за родителски права, особено в ущърб на бащите.
 • Всеки възел (без кореновия) има само един родителски възел.

 • Занимава се е с инсталацията на топлопроводи, охраната на електроцентрали, доставката на смъртни легла за хоспис пациенти и организирането на родителски посещения при деца – сираци.
 • е американски клиничен и развитиен психолог, известна е като създателката на категорията „родителски стил“.
 • Бащата и останалите членове на групата подпомагат малките с родителски грижи.
 • В селото има дом за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи.
 • За щастие, вече почти всеки потребител може да блокира достъпа до дадена програма на компютъра си чрез метода „родителски контрол“.

 • Свиквали са се родителски срещи на тима.
 • В Доганово има основно училище, детска градина, читалище и Дом за отглеждане на деца и юноши, лишени от родителски грижи.
 • Макар че теориите на Фройд за ранното детство са много влиятелни в психологическото общество, изследвания показват, че общият модел на родителски нагласи има повече конкретен ефект върху това как детето ще израсне.
 • Това е третият ѝ албум с наложен родителски контрол след Erotica (1992) и American Life (2003).
 • Има възможност за родителски контрол, т.нар.

 • Тя живее без родителски контрол и често се надсмива над възрастните – нещо, което импонира на младите читатели – особено, когато тези възрастни са несправедливи или нечестни.
 • Родът "Homo" е най-близко свързан с "Kenyanthropus platyops", който вероятно е неговият родителски вид.
 • Извън земеделието и местната администрация, има и 6 работни места за местни хора, предимно жени, в заведението за деца лишени от родителски грижи.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!