Werbung
 Übersetzung für 'род' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   род | родът | родове | родовете
рода
линг.
Genus {n}
род {м}
14
линг.
Geschlecht {n}
род {м}
8
биол.
Gattung {f}
род {м}
3
Sippe {f}род {м} [клан]
Geschlecht {n} [Familie, Sippe] род {м} [фамилия, поколения от едни предци]
edles Geschlecht {n}благороден род {м}
линг.
Genitiv {m} <Gen>
родителен падеж {м} <род.п.>
линг.
Neutrum {n}
среден род {м}
8 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Повечето видове в Европа са от род "Trichocera", има и няколко от род "Cladoneura".
 • ... 1239) е благородник от род фон Амерслебен в Саксония-Анхалт.
 • Argyranthemum е род цъфтящи растения, принадлежащи към семейство Сложноцветни ("Asteraceae").
 • Често умалителната форма е в различен граматически род от този на основната форма.
 • са аристократичен хърватски род, клон на стария знатен род Гусичи, родом от региона Кърбава и Лика.

 • Той произлиза вероятно от род Ветини, или по други източници от франкския благороднически род Регинбодони.
 • "Lagena" са род фораминифери от семейство Lagenidae. Описани са над 500 представители на този род.
 • Глаголите не се съгласуват по род и число, в езика отсъства и категория род: съществителните, прилагателните имена и местоименията нямат род.
 • Има три деца: Захари (род. 1983 г.), от първия си брак с Валери Веларди, Зелда (род.
 • е древен род, споменат в "Lex Baiuvariorum" като баварски благороднически род ("Uradel"), който с Хуоси, Троца, Хаилинга и Аниона стои много близо до баварския херцогски род Агилолфинги.

 • е древен род, споменат в "Lex Baiuvariorum" като баварски благороднически род, който с Хуоси, Фагана, Хаилинга и Аниона стои много близо до баварския херцогски род Агилолфинги.
 • Несторовите папагали ("Nestor") са род птици. Те са единствения род на подсемейство "Nestorinae".
 • "Gracilinanus" e род опосуми от семейство "Didelphidae".
 • Със съпругата си Дубравка имат две деца – Деян (род. 1999), а другото (род. 2004).
 • Малък брой думи от мъжки род завършват на "-а" или "-я".

 • В някои класификации към род "Eryx" са причислявани и видовете от род "Gongylophis".
 • В италианския език няма среден род, има само мъжки и женски род.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!