Werbung
 Übersetzung für 'свиня' von Bulgarisch nach Deutsch
Schwein {n}свиня {ж}
5
агр.зоол.
Sau {f}
свиня {ж} [женска]
3
зоол.T
Wildschwein {n}
дива свиня {ж}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'свиня' von Bulgarisch nach Deutsch

свиня {ж}
Schwein {n}
свиня {ж} [женска]
Sau {f}агр.зоол.

Werbung
дива свиня {ж}
Wildschwein {n}зоол.T
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • През последните десетилетия са изчезнали и шест местни породи домашни животни – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.
  • Очилатата морска свиня ("Phocoena dioptrica") е вид бозайник от семейство Морски свине (Phocoenidae).
  • При свиня - липсва първата метакарпална кост, която е редуцирана. Останалите четири са добре развити.
  • Тя бързо намира гостоприемници сред иберийската свиня – порода, подобна на полудивата източно-балканска свиня.
  • Дивата свиня ("Sus scrofa") или евразийска дива свиня е бозайник от разред Чифтокопитни.

  • От животинския свят тук обитават благороден елен, сърна, дива свиня, чакал, заек, лисица.
  • Нут е изобразявана още като гигантска крава, свиня и смокиново дърво.
  • – Тате, защо мама казва че си свиня?
  • Тремелий Скрофа ([...] , "Scrofa" = свиня) е когномен на фамилията "gens Tremellia".
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!