Werbung
 Übersetzung für 'своевременно' von Bulgarisch nach Deutsch
админ.
fristgerecht {adv}
своевременно
2
rechtzeitig {adv}своевременно
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'своевременно' von Bulgarisch nach Deutsch

своевременно
fristgerecht {adv}админ.

rechtzeitig {adv}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • По време на управлението председателя своевременно уведомява кандидата за промяна на посоката на движение.
 • Пътните знаци се поставят от дясната страна на пътя срещу посоката на движението така, че да бъдат лесно разпознавани и своевременно възприемани от участниците в движението.
 • Предимства: простота, надеждност (при своевременно обслужване) и висока ремонтопигодност.
 • Приапизмът е сериозно клинично състояние, на което трябва своевременно да се обърне внимание и да се потърси квалифицирана медицинска помощ.
 • Жироскопичните прибори и жироскопичният метод са създадени в отговор на необходимостта от своевременно и автономно ориентиране по отношение на посоките на света, преди всичко в навигацията, подземните миннодобивни и строителни работи, и военното дело.

 • неплащане своевременно на лихви и/или главницата по дългови задължения.
 • Проследява развитието на пациентите си и своевременно сигнализира за отклонения в развитието (предимно деца, но и възрастни).
 • Братът Пандели Кисимов своевременно се налага сред търновския елит като търговец и с ангажираността си с книжнина, просветно дело и гражданските борби.
 • Въпреки това, ако не се лекува своевременно, този рак може да се разпространи извън окото в други части на тялото.
 • 6. Винаги докладвай, информирай и консултирай своевременно.

 • Липсата на адекватно и своевременно разследване на погрома, както и фактът, че няма наказани лица, води до сериозната ескалация на Нагорно-карабахския конфликт.
 • Чейн-Стоксовото дишане възниква при неспособност на дихателния център, в продълговатия мозък, своевременно да реагира на измененията на парциалните налягания на кислорода и въглеродния двуокис, в кръвта.
 • Протоколите, сами по себе си не предоставят нито механизми за своевременно доставяне, нито гарантират Quality of Service (QoS).
 • Факторите за френския успех, наред с инициативността на командирите и мотивацията на бойците, са въздушното разузнаване, което открива пробойните в германското разположение, и развитата железопътна линия, която позволява на Жофър да размести своевременно войските си.
 • През 1950 година, след Процеса срещу Трайчо Костов е отстранен от Политбюро, обвинен, че не е информирал своевременно партийното ръководство за „антисъветската“ дейност на Трайчо Костов.

 • Профилактиката срещу хронична пневмония се състои в своевременно ефективно лечение на острите възпалителни заболявания на белите дробове, избягване на вредни фактори като тютюнопушене, простуда, излагане на влажен, запрашен и замърсен въздух.
 • Старите казарми в района на Гюлхане се очаква своевременно да бъдат превърнати в културен център; центърът ще бъде домакин на библиотека и изложбена зала, заедно с работилница за килими и занаяти.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!