Werbung
 Übersetzung für 'своеобразие' von Bulgarisch nach Deutsch
Eigenart {f}своеобразие {ср}
2
Eigenartigkeit {f}своеобразие {ср}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'своеобразие' von Bulgarisch nach Deutsch

своеобразие {ср}
Eigenart {f}

Eigenartigkeit {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • При цялото външно сходство и тук се проявява гръцкото своеобразие, характерно за целия ориентализиращ период.
  • Дийц и започва да се откроява повече със своето своеобразие.
  • Съхранени са художественото своеобразие и традиционният стил на едноцветната синя подглазурна рисунка на бял фон, като се различават над 30 нюанса на синия цвят.
  • Творчеството му се съизмерва с това на френския нобелист Сен-Джон Перс и възпламенява духа с художествената си мощ и замайващото си своеобразие.
  • Така се спира пътя за спекулиране и своеобразие спрямо психичните разстройства, каквито е имало в миналото.

  • Тази особеност на историческото развитие на Спарта предопределя нейното своеобразие, превръща социалните и политическите ѝ институции в строго йерархични.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!