Werbung
 Übersetzung für 'сделка' von Bulgarisch nach Deutsch
Geschäft {n}сделка {ж}
2
Deal {m} [ugs.]сделка {ж}
право
Rechtsgeschäft {n}
правна сделка {ж}
allgemeine Geschäftsbedingungen {pl} общи условия {мн} за сключване на сделка
Geschäftsbedingungen {pl} условия {мн} за сключване на сделка
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 1995 г. компанията има сделка за пръв поглед с „Туентиът Сенчъри Фокс“.
 • През 1987 г., след сделка с American Broadcasting Company, създава собствена продуцентска компания – „Steven Bochco Productions“.
 • Това е първата успешна голяма сделка за придобиване в сектора „Сигурност“ в България.
 • Участниците във форфетирането са форфетьорът длъжникът по търговската сделка и първоначалният кредитор.
 • „Овърнайт“ – това е репо-сделка с извършването на обратна сделка на следващия ден.

 • През юни, 2007 г. Матри преминава в Каляри при тристранна сделка между Каляри, Милан и Интер.
 • 3. Финансови инструменти – най-общо начините за осъществяване на сделка между спестител и заемател.
 • На 20 януари 2010 г. Удинезе и Ювентус сключват 6-месечна сделка за отдаването му под наем на „Старата госпожа“.
 • „Олимпиакос“ ползва под наем стадиона. Последната сделка позволява на отбора да го ползва до 2052 г.
 • Аферата обичайно се отнася за политическа или търговска сделка, осъществена с непозволени средства.

 • ЕА Sport подписа изключителна сделка с NFL за 5 години.
 • Изгодата от тази сделка е по-голяма за купувача, но съществува изгода и за доставчика той успява да реализира своята стока.
 • През 2002 г. придобива Compaq в сделка на стойност 25 млрд. долара.
 • Инициатор на секюритизационната сделка е финансова институция, която често използва дружество със специална инвестиционна цел.
 • Съгласно Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) опционната сделка е сделка между страните в определено време срещу заплащане на определена премия една от страните да придобие право чрез едностранно изявление да бъде купувач, съответно продавач на определен вид стока с предварително определена цена и в определен срок.

 • е обявено, че услугата за стрийминг на музика Спотифай е постигнала сделка с Барселона за придобиване на правата за именуване на стадиона в сделка на стойност 310 милиона долара.
 • Аре́нда ([...] – отдаване под наем) е вид сделка между земевладелец (арендодател) и земеползвател (арендатор).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!