Werbung
 Übersetzung für 'себе' von Bulgarisch nach Deutsch
sich selbstсебе си
4 Wörter
nach innen gekehrt {adj}вглъбен в себе си
идиом.
außer sich geraten
излизам извън себе си
ungeprüft eine Sache an sichнщ. само по себе си
an und für sichсам по себе си
mitnehmen {verb}вземам със себе си
hinterlassen {verb}оставям след себе си
zurücklassen {verb}оставям след себе си
an sichDat. arbeiten {verb}работя върху себе си
5+ Wörter
etw. dabeihaben [ugs.] {verb} имам нщ. у / в себе си [нося нщ. със себе си]
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • той създава семинара „Проява на гласа“, замислен „като подпомагащ хората, желаещи да вникнат по-дълбоко в себе си, да развиват уникалния си гласов орган“.
 • Солерс публикува романа "Движение", в който за епиграф използва цитат от Хегел: „Истината е движението на себе си в самата себе си.“ В същността на този роман е философията и биографията на Хегел като своеобразен опит за преосмисляне на времето и историята.
 • Въпреки че тогава терминът не е съществувал, Ехнатон прокламира себе си за бог и въвежда култ към бога, т.е.
 • Първоначално той не притежава същност, но после сам решава какво да прави и създаде от себе си.
 • Несамоходните баржи се задвижват от друг плавателен съд, наречен съответно: влекач (буксир) – който ги тегли (след себе си), или тласкач – който ги тласка (пред себе си).

 • При средните (медиални) глаголи възвратните форми „се“ и „си“ не изразяват някакво значение, те не могат да бъдат заменени със „себе си“ или с предлог + „себе си“.
 • По убеждение е републиканец и подкрепя президента на САЩ Джордж Уокър Буш по религиозни причини — Буш смята себе си за новороден християнин, което и Стивън приема за себе си.
 • Себе-осъзнаването и себе-съзнанието, това са психични явления, присъщи на човешкия ум.
 • Един пример е парадоксът на Ръсел: списъкът на тези и само тези списъци, които не съдържат себе си, съдържа ли себе си?
 • Песента разказва за известни хора, които въпреки известността си успяват да запазят себе си и да бъдат себе си, когато „се върнат вкъщи“.

 • На основата на отношението с другите, Аз-ът се превръща в „знаещ-за-себе-си-Аз“ от „знаен-от-другите-Аз“, в „Аз-за-себе-си“ от „Аз-за-другия“.
 • Този метод се основава на убеждението, че при наличието на оптимален психологически климат хората имат в себе си големи ресурси за себеразбиране, за промяна на възгледите за себе си и за другите и за генериране на себенаправлявано поведение.
 • Някои смятат себе-психологията за ново направление, а не за разновидност на психоанализата (Карвасарский).
 • В интервюта рядко говори за себе си и до този момент не е разкрил годината си на раждане, заедно с други подробности около себе си.
 • Чипола поделя хората на четири типа според това дали причиняват добро/зло на себе си/другите: "умници" (принасят полза на себе си и на другите), "разбойници" (загуби за другите, полза за себе си), "балами" (полза за другите, загуба за себе си) и "глупаци" (загуби и за другите, и за себе си).

 • Автономията (старогръцки: αὐτονομία "autonomia" от αὐτόνομος "autonomos" от αὐτο-"auto-" „себе си“ + νόμος "nomos", „закон“ – независим, някой, който дава на себе си собственото право" ) е самоуправление на дадена политическа общност.
 • В този смисъл се различават две основни форми: "хетероагресия" (или "алоагресия"), когато това поведение е насочено извън себе си, и "автоагресия", когато е насочено към самия себе си.
 • То или себе (от себе си) е понятие, използвано в психоанализата за неосъзната част на психиката, свързана с удоволствието и нагона.
 • с малка роля, в която играе себе си.
 • Това е клиничен синдром, където преживяващият вижда картини на себе си като двойник (Doppelganger).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!