Werbung
 Übersetzung für 'секуларизъм' von Bulgarisch nach Deutsch
пол.религ.
Säkularismus {m}
секуларизъм {м}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'секуларизъм' von Bulgarisch nach Deutsch

секуларизъм {м}
Säkularismus {m}пол.религ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Идеологически е насочена към популизъм, кемализъм, ляв национализъм и секуларизъм.
  • Като цяло повечето либерални кемалисти също подкрепят идеи като секуларизъм, републиканизъм и реформизъм.
  • Характеризира се с републиканизъм и секуларизъм.
  • Заявените от партията идеологии са законност, секуларизъм и азербайджански национализъм.
  • Най-същностните идеи на партийната идеология на Мусават са секуларизъм, национализъм и федерализъм или автономия в по-широка обществена структура.

  • Бенедикт, стават жертви на по-късна модернизация на църквата и на секуларизъм.
  • Секуларизъм е възглед и принцип, свързан с различни аспекти на обществения живот и отделянето им от религиозните институции. В частност в политическото управление това означава държавните институции да работят независимо от религията и религиозните вярвания. Секуларизмът предполага религиозна неутралност на държавата и свобода от налагане на някакви религиозни догми върху обществото от страна на държавната политика, както и че политическите действия трябва да се базират на актуалното и фактическото, а не на религиозно влияние.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!