Werbung
 Übersetzung für 'семиотика' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.фил.
Semiotik {f}
семиотика {ж}
линг.наук.
Zeichenlehre {f} [Semiotik]
семиотика {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'семиотика' von Bulgarisch nach Deutsch

семиотика {ж}
Semiotik {f}линг.фил.

Zeichenlehre {f} [Semiotik]линг.наук.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Изследователските интереси на Михаил Лотман обхващат общата семиотика, културната семиотика и историята на руската литература.
 • Преподавал е обща лингвистика, литературна теория, семиотика и английска литература.
 • През 1999 – 2001 г. преподава реклама и семиотика в университета на Ювяскюля (Финландия).
 • Дълги години е бил представител на Белгия в Международната асоциация по семиотика и Президент е на Международната асоциация за визуална семиотика (...).
 • На 21 май 2007 година удостоена със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за цялостния ѝ принос към Нов български университет и като основател на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, на Международната ранноесенна школа по семиотика и магистърска и докторска програма по семиотика.

 • Лагопулос е бил два пъти гост-професор на школите по семиотика на Нов български университет, организирани от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на НБУ.
 • Воли е бил три пъти гост-професор на школите по семиотика на Нов български университет, организирани от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на НБУ.
 • Колапиетро участва в работата на Втората пролетна школа по семиотика на Нов български университет с тема „Семиотика или философия на езика?
 • Сузан Петрили участва в работата на Четвъртата ранноесенна школа по семиотика на Нов български университет (през 1998 г.).
 • Научен ръководител е на докторанти по общо езикознание в Университета в Лунд и по семиотика във Висшето училище по социални науки (...) в Париж.

 • Ньот участва в 12-а международна ранноесенна школа по семиотика (Семиотика, образ и разказ), организирана от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на Нов български университет.
 • Проф. Тороп участва в работата на Ранноесенната школа по семиотика на Нов български университет през 1999 г.
 • той започва да преподава семиотика като хоноруван преподавател в Нов български университет.
 • През 80-те години заклети семиотици стават Ивайло Знеполски, който се занимава със семиотика на киното, и Добрин Добрев – областта на литературната семиотика и семиотиката на цветовете.
 • Семиотична литературна критика, още наричана литературна семиотика, е подход в литературната критика, който е основан на теорията за знаците или семиотиката.

 • Има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и докторска от Нов български университет по семиотика/литература с дисертация на тема „Динамика и трансформации на знака.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!