Werbung
 Übersetzung für 'сепаративен мир' von Bulgarisch nach Deutsch
Separatfrieden {m}сепаративен мир {м}
Frieden {m}мир {м}
9
Friede {m}мир {м}
5
sozialer Frieden {m}социален мир {м}
ист.пол.право
Friedensabkommen {n}
спогодба {ж} за мир
пол.
Friedensschluss {m}
сключване {ср} на мир
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя привлича на ствоя страна Франция, която се чувства обидена от това, че Фридрих ІІ два пъти се е отметнал от съюза с нея и е сключил сепаративен мир.
 • Сепаративните преговори на България със Съюзниците са тайни преговори водени от Стойчо Мошанов през лятото на 1944 година за излизане на България от Втората световна война (1939-1945) и за сключване на сепаративен мир с представителите на САЩ и Великобритания.
 • той игнорира предложенията на Адолф Хитлер за сепаративен мир, в резултат на което започва битката за Британия.
 • В същия този ден Самуил научава и за тайните преговори на Арон с Василий за сепаративен мир и за замислите му да го убие.
 • Йоланда все пак е принудена да сключи сепаративен мир с англичаните, по който те се задължават да не нападат нейните владения.

 • Димитър Йоцов в качеството му на генерален консул, акредитиран при хамбургския сенат, след мисия в Швейцария с тайни преговори за сепаративен мир разкрива пред българското правителство поверителни разпоредби на Германската главна квартира за участта на Добруджа и подготвителните етапи на германската експанзия на Балканите.
 • Към този сепаративен мир Австрия е подтикната от заплахата на Прусия (бивш съюзник на Османската империя), както и от събитията във Франция по времето на Френската революция, което я кара да обърне внимание на западните си граници.
 • Венсенски договор, според който Шотландия се задължавала да не сключва сепаративен мир с Англия.
 • В книгата "„The Man Who Was M: The Life of Charles Henry Maxwell Knight“" на Антъни Мастърс се твърди, че именно Флеминг успява да убеди Хес да замине за Шотландия и да преговаря за сепаративен мир с Чърчил, което завършва със залавянето на Хес, но никакви други източници не подкрепят същата теза.
 • Сепаративен мир "(от латински: separatus, т.е. отделен)" е мирен договор или примирие, сключен от отделна воюваща страна без съгласието на нейните съюзници.

 • вместо да преследва метода на постепенното унищожаване на Германия, Лойд Джордж се опитва да я отслаби чрез постигането на сепаративен мир с Австро-Унгария.
 • В желанието си да приключи по-бързо войната, след френско-сардинските победи при Маджента и Солферино Наполеон III сключва сепаративен мир с австрийците зад гърба на Кавур.
 • През януари е окончателно разкъсана 900-дневната обсада на Ленинград, но съветското настъпление в Прибалтика е спряно за повече от седем месеца в сраженията при Нарва, но въпреки това деблокирането на Ленинград води до изолиране на Финландия, която започва преговори за сепаративен мир..
 • То е сепаративен мир, наложил се най-вече предвид сключеното предходно Солунско примирие.
 • Разгромът на румънските войски и окупацията на по-голямата част от румънската територия от австро-унгарски и български части принуждават правителството на Братияну въпреки договора с държавите от Антантата за несключване на сепаративен мир да иска от Централните сили примирие, сключено през декември 1917 г.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!