Werbung
 Übersetzung für 'силиций' von Bulgarisch nach Deutsch
минерал.химия
Silizium {n} <Si>
силиций {м} <Si>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'силиций' von Bulgarisch nach Deutsch

силиций {м} <Si>
Silizium {n} <Si>минерал.химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Реализира се обикновено върху тънък кристал от силиций или друг полупроводник (чип).
 • Силициевите туфи представляват отлагания от извори с високо съдържание на силиций.
 • Друг вид полупроводников диод е Шотки диод, който се образува от преход метал-полупроводник (обикновено алуминий и силиций).
 • За типична масивна звезда са характерни следните слоеве на протичане на термоядрените реакции: водород в хелий по протонната верига, хелий във въглерод по тройния алфа-процес, въглерод и хелий в кислород, кислород в неон, неон в магнезий, магнезий в силиций и силиций в желязо.
 • Зеолитите са съставени предимно от силиций, калий, калций, магнезий, натрий и кислород.

 • Това са аморфен силиций и кристален силиций.
 • Термичното окисление включва взаимодействието на атоми силиций от подложката с молекули кислород от околната среда.
 • Едната се състои от 1584 соларни модула от монокристален силиций с мощност 380.16 kWp, а другата е съставена от 960 соларни модула от монокристален силиций с общ капацитет 278.4 kWp.
 • На основата на свои изследвания и постижения, свързани с получаването и обработката на чисти силициеви монокристали, с разработването на технология за израстване на слоеве от силициев окис, както и със създаването на метод за легиране на силиций с фосфор, Йордан Касабов създава секция „Силиций“ при Физическия институт на БАН (тогава под името Физически институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) това е единственият институт по физически науки в България).
 • Използва се за отлагане на диелектрични тънки слоеве и поликристален силиций.

 • Силициев диоксид (оксид на силиций (IV), SiO2) е химично съединение на силиция – безцветни кристали, с температура на топене tтоп 1713 – 1728 °C, с висока твърдост и якост.
 • Наименованието „solid state“ се дължи на историческото развитие в електрониката и означава, че като градивен материал е използван полупроводник (силиций), който заменя вакуумните електронни лампи.
 • е тънка пластина от полупроводников материал (например силиций) която се използва при производството на интегрални схеми и слънчеви батерии и други полупроводникови елементи.
 • За нуждите на епитаксията обикновено се използва монокристална подложка от силиций, която се излага на поток от водород, съдържащ па̀ри на халогенно съединение на силиция, например SiCl4.
 • Фотодиодите, изработени от силиций, имат сравнително нисък шум поради по-голямата ширина на забранената зона на силиция.

 • Поради подобно звучащата на английски дума за силиций ("silicon") често срещана грешка е силиций да се превежда като „силикон“, например неправилно: „Силиконовата долина“ (вместо „Силициевата долина“).
 • Съдържа още манган и силиций.
 • Има два основни вида силиций: аморфен и кристален.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!