Werbung
 Übersetzung für 'служба' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   служба | службата | служби | службите
Dienst {m}служба {ж}
10
админ.
Amt {n}
служба {ж}
6
проф.
Stelle {f}
служба {ж}
4
2 Wörter: Andere
админ.
von Amts wegen {adv} [ex officio]
по служба
2 Wörter: Substantive
военно
Armeedienst {m}
военна служба {ж}
военно
Militärdienst {m}
военна служба {ж}
военно
Militärtopografiebüro {n}
военнотопографска служба {ж}
Finanzamt {n}данъчна служба {ж}
админ.
Einwanderungs­behörde {f}
имиграционна служба {ж}
Konsularabteilung {f}консулска служба {ж}
админ.
Passamt {n}
паспортна служба {ж}
Postamt {n}пощенска служба {ж}
Abschleppdienst {m}пътноаварийна служба {ж}
Rettungs­dienst {m}спасителна служба {ж}
админ.стр.
Bauamt {n}
строителна служба {ж}
Geheimdienst {m}тайна служба {ж}
админ.
Bundesamt {n}
федерална служба {ж}
религ.
Gottesdienst {m}
църковна служба {ж}
3 Wörter: Verben
als etw. fungieren {verb}изпълнявам служба на нщ.
3 Wörter: Substantive
военно
Wehrpflicht {f}
задължителна военна служба {ж}
ungeprüft
админ.
Jugendamt {n}
служба {ж} за младежта
4 Wörter: Andere
tauglich {adj} [wehrdiensttauglich]способен за военна служба
4 Wörter: Verben
jdn. vom Dienst/von der Arbeit freistellen {verb} отстранявам нкг. от служба/работа [несв.]
военно
(zum Wehrdienst) einberufen {verb}
повиквам (за военна служба)
4 Wörter: Substantive
военно
Militärtauglichkeit {f}
годност {ж} за военна служба
ungeprüft
ист.
Stasi {f}
Държавна служба за сигурност [в ГДР]
админ.
Sozialamt {n} [meist ugs.]
служба {ж} за социално подпомагане
админ.
Standesamt {n}
служба {ж} по гражданското състояние
5+ Wörter: Substantive
админ.
Einwohneramt {n} [seltener für: Einwohnermeldeamt]
общинска служба {ж} за адресна регистрация [на ФРГ]
Amtszeit {f} период {м} на изпълнение на дадена служба
проф.
Ausstand {m} [Abschiedsfeier]
почерпка {ж} при напускане на служба
автомоб.админ.
Zulassungs­stelle {f} [KFZ]
служба {ж} за регистрация на моторни превозни средства
проф.
Ausstand {m} [Abschiedsfeier]
тържество {ср} при напускане на служба
33 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'служба' von Bulgarisch nach Deutsch

служба {ж}
Dienst {m}

Amt {n}админ.

Stelle {f}проф.

Werbung
по служба
von Amts wegen {adv} [ex officio]админ.

военна служба {ж}
Armeedienst {m}военно

Militärdienst {m}военно
военнотопографска служба {ж}
Militärtopografiebüro {n}военно
данъчна служба {ж}
Finanzamt {n}
имиграционна служба {ж}
Einwanderungs­behörde {f}админ.
консулска служба {ж}
Konsularabteilung {f}
паспортна служба {ж}
Passamt {n}админ.
пощенска служба {ж}
Postamt {n}
пътноаварийна служба {ж}
Abschleppdienst {m}
спасителна служба {ж}
Rettungs­dienst {m}
строителна служба {ж}
Bauamt {n}админ.стр.
тайна служба {ж}
Geheimdienst {m}
федерална служба {ж}
Bundesamt {n}админ.
църковна служба {ж}
Gottesdienst {m}религ.

изпълнявам служба на нщ.
als etw. fungieren {verb}

задължителна военна служба {ж}
Wehrpflicht {f}военно
служба {ж} за младежта
ungeprüft Jugendamt {n}админ.

способен за военна служба
tauglich {adj} [wehrdiensttauglich]

отстранявам нкг. от служба/работа [несв.]
jdn. vom Dienst/von der Arbeit freistellen {verb}
повиквам (за военна служба)
(zum Wehrdienst) einberufen {verb}военно

годност {ж} за военна служба
Militärtauglichkeit {f}военно
Държавна служба за сигурност [в ГДР]
ungeprüft Stasi {f}ист.
служба {ж} за социално подпомагане
Sozialamt {n} [meist ugs.]админ.
служба {ж} по гражданското състояние
Standesamt {n}админ.

общинска служба {ж} за адресна регистрация [на ФРГ]
Einwohneramt {n} [seltener für: Einwohnermeldeamt]админ.
период {м} на изпълнение на дадена служба
Amtszeit {f}
почерпка {ж} при напускане на служба
Ausstand {m} [Abschiedsfeier]проф.
служба {ж} за регистрация на моторни превозни средства
Zulassungs­stelle {f} [KFZ]автомоб.админ.
тържество {ср} при напускане на служба
Ausstand {m} [Abschiedsfeier]проф.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-важните институции и учреждения в този район са: Кметството на Замошч, Статистическа служба, Служба по труда, Пощенски клон № 1, Данъчната служба, Общинската полиция.
 • През 1948 г. корабът е използван като мишена. За времето на своята служба „Ню Йорк“ получава 3 звезди за служба.
 • Днес в нея се помещава Евангелската военна енорийска служба и отдел S12 на Федералната езикова служба като езикова служба на Военноморското училище.
 • Бреговата охрана към граничната служба на ФСБ на Русия е орган на граничната служба на Федералната служба за сигурност на Русия.
 • Той е кондотиер на служба на църквата, на служба при брат си Франческо и на служба при краля на Неапол.

 • Давано е от държавата или църквата в лично владение на заслужило лице под условие за служба, т.е.
 • Служба „Военна информация“ е най-старата българска специална служба.
 • Австрийската миротворителна служба е една от трите различни вида цивилни служби в чужбина.
 • Кметство, основно училище, детска градина, пощенска служба, читалище, здравна служба.
 • австрийски младеж извършва поменателна служба в ”Шалом” чрез Австрийската асоциация за чуждестранна служба.

 • Селото има поща, здравна служба с доктор и ветеринарна служба.
 • Всяка година в армията влизат на служба около 500 000 младежи, част от задължителната военна служба за срок от 12 месеца.
 • В България на военна служба в резерва (запасна военна служба) преминават мъжете над 30-годишна възраст; до тази възраст те могат да бъдат привиквани на редовна военна служба.
 • Национална разузнавателна служба на Република Гърция, известна като ЕИП ([...] – Елинска служба за сведения).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!