Werbung
 Übersetzung für 'солна' von Bulgarisch nach Deutsch
Salzbergwerk {n}солна мина {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'солна' von Bulgarisch nach Deutsch

солна мина {ж}
Salzbergwerk {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е неработеща солна мина в Бохня, Полша, работела от 1251 до 1990 г.
 • Данбуритът е неразтворим в солна киселина.
 • При разтварянето на ZnO, Zn или ZnCO3 в солна киселина се получава цинков хлорид.
 • Водният разтвор на хлороводорода се нарича солна киселина.
 • Най-често употребяваните флюсове са солна киселина, нишадър, колофон, боракс, цинков хлорид и специални пасти.

 • Халитът се използва в промишлеността за производство на хлор, натриев хидроксид и солна киселина.
 • Окисляващият агент може да съдържа няколко процента солна киселина (HCI).
 • Триметиламониевият хлорид е хигроскопично безцветно твърдо вещество, получавано от солна киселина.
 • В началото на 50-те години метадонът (повечето пъти пацемична смес на соли на солна киселина) се изследвал за използване като противокашлично.
 • По-вероятно името идва от "acervi", солна купчина в солниците.

 • Лабораторно може да се получи при неутрализация на калиева основа със солна киселина.
 • За целта се използват разтвори на меден сулфат + натриев хлорид, солна киселина + водороден пероксид, азотна киселина, железен трихлорид, натриев бисулфид и др.
 • Най-простите глюкозиди са алкилните естери, които са получени чрез реакция на солна киселина с алкохолни разтвори на глюкоза.
 • Газовите емисии обикновено се състоят от хлор, въглероден диоксид, серен диоксид, солна киселина, сероводород и други газове, които са били разтворени в магмата.
 • При взаимодействието се образува солна киселина и хипохлориста киселина.

 • Амебата диша с кислород, който влиза заедно със солна киселина през клетъчната мембрана.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!