Werbung
 Übersetzung für 'социализъм' von Bulgarisch nach Deutsch
пол.
Sozialismus {m}
социализъм {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'социализъм' von Bulgarisch nach Deutsch

социализъм {м}
Sozialismus {m}пол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тъкър описва идеологията си като „анархистки социализъм“.
 • В Торино има разнороден и слабо организиран социализъм – огледало на икономическата реалност на града.
 • 1900 г. – Изучава героите на утопичния социализъм.
 • „Немският социализъм“ (...) е книга-описание под формата на студия на историята на социализма по немските земи - от марксическия социализъм до пруския социализъм.
 • Сравнителни икономическите системи е онова подполе в икономиката, което се занимава със сравнителното изследване на различни системи на икономическа организация, като капитализъм, социализъм, феодализъм и смесена икономика.

 • Като лидер на движението за „истински социализъм“ (синтез на идеите на немския идеализъм и френския утопичен социализъм с етиката на Лудвиг Фойербах), Хес вижда в комунистическото общество въплъщение на практическата етика.
 • Историята на италианския социализъм описва в критическата си творба „Дяволът от Понтелунго“.
 • Бернщайн е считан за основател на еволюционния социализъм и марксическия ревизионизъм.
 • пазарен социализъм. Според него привържениците на пазарния социализъм предлагат на практика връщане към „идеализиран капитализъм и то от епохата на свободната конкуренция“.
 • Карл Маркс и Фридрих Енгелс използват термините „социализъм“ и „комунизъм“ взаимозаменяемо и постулират, че социализмът ще бъде постигнат посредством класова борба и пролетарска революция.

 • по инициатива на РКП(б) и лично на лидера ѝ, Владимир Илич Ленин, с цел развитие и разпространение на идеите на революционния интернационален социализъм, в противовес на реформаторския социализъм на Втория интернационал, е създаден Комунистическия интернационал.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!