Werbung
 Übersetzung für 'социалистически' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.
Union {f} der Sozialistischen Sowjetrepubliken <UdSSR>
Съюз {м} на съветските социалистически републики <СССР>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е чешки писател на произведения в жанра съвременен социалистически роман, пътепис и детска литература.
 • През 1988 г. започва да работи в социалистически правителства. Бил е член на Европейския парламент.
 • Интересен факт е, че за разлика от повечето бивши социалистически републики, в Тираспол не са променени имената на улиците и булевардите от времето на бившия Съюз на съветските социалистически републики.
 • Асен Попов прави постановки и след 9 септември, възприемайки с лекота изискванията за социалистически реализъм.
 • е абхазки и руски журналист, поет, писател, сценарист, автор на произведения в жанра социалистически реализъм.

 • Леон Блум (...) е френски социалистически водач и министър-председател на Франция.
 • е избран за водач на социалистическата партия, по-точно на множеството съществуващи тогава социалистически партии, между които е имало значителни разногласия.
 • След Втората световна война се провеждат три социалистически конференции в Швейцария.
 • Илия Плавев е социалистически и комунистически деец.
 • От друга страна в Истанбул Гръцкият социалистически център и Арменската революционна федерация също правят опити за изграждане на социалистически партии.

 • Роден е в Тирана на 16 септември 1952 г. Става комунист, а по-късно социалистически лидер.
 • с дейността на първите социалистически дружинки.
 • Той основава първите социалистически групи и кооперации в страната, а през 1871 година издава първият социалистически вестник – „Радник“.
 • Филмът действа изобличаващо за обществените недостатъци по време на тоталитарния социалистически режим в България.
 • Съюзът участва в международни срещи на социалистическата младеж – на Младежкия социалистически интернационал в Базел от 1912 година и на I конференция на Международния съюз на младежките социалистически организации в Берн от 1915.

 • Развито социалистическо общество е термин, използван в България и други социалистически страни през 1980-те години.
 • е крайнолява политическа коалиция в Израел, включваща няколко комунистически и социалистически организации.
 • Върховният съвет е парламентът на Съюза на съветските социалистически републики (СССР).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!