Werbung
 Übersetzung für 'социална' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.соц.
Sozialmedizin {f}
социална медицина {ж}
soziales Netzwerk {n}социална мрежа {ж}
soziale Verantwortung {f}социална отговорност {ж}
наук.образ.
Sozialpädagogik {f}
социална педагогика {ж}
Sozialhilfe {f}социална помощ {ж}
наук.соц.
Sozialpsychologie {f}
социална психология {ж}
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Заради зависимостта от социална интеракция тези сайтове спадат към категорията социална търговия.
 • е редовен асистент по социална психология.
 • е част от списание Нова социална поезия и един от редакторите му.
 • е редактор в списание Нова социална поезия и водещ на ежемесечните литературни четения на изданието.
 • Ивайло Мерджанов е третият подписал „Манифест на новата социална поезия“ на 9 септември 2016 г., създавайки с Владимир Сабоурин и Васил Прасков литературната група „Нова социална поезия“.

 • Виртуална общност е социална мрежа от индивиди, които комуникират чрез специфична социална медия, включително и когато е възможно пресичайки географски или политически граници, за да преследват общи интереси и цели.
 • Съорганизатор на семинара по стопанска и социална история „Стопанска (социална) България.
 • Социална защита (в английски като "welfare"), на български като социална помощ и в законодателството като социално подпомагане (което е различно от английското "social support", което има смисъла на "социална подкрепа") е осигуряването на минимално ниво на благосъстояние и социална подкрепа за всички граждани, понякога и като публична помощ.
 • Випусник на Институт за социална интеграция – Академия за социална политика, випуск 2004.
 • e популярна японска онлайн социална мрежа и интернет блог.

 • Общественият строй, също обществено-икономически строй в социологията, политологията и историята представлява исторически обусловената структура и социална организация на обществото и обществените отношения.
 • публикува във ФБ „Манифест на новата социална поезия“ и основава литературното движение „Нова социална поезия“.
 • доцент по социална психология в Софийския университет.
 • Журналът за експериментална социална психология ("Journal of Experimental Social Psychology"), съкр.
 • През 1999 – 2004 е член на Управителния съвет на фонд „Рехабилитация и социална интеграция“ при МТСП, а от 2002 г.

 • Това са пенсиите за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги и персонални пенсии.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!