Werbung
 Übersetzung für 'социални грижи' von Bulgarisch nach Deutsch
Wohlfahrt {f}социални грижи {мн}
Teiltreffer
интернет
soziale Netzwerke {pl}
социални мрежи {мн}
интернеттелеком.
soziale Medien {pl}
социални медии {мн}
von der Wohlfahrt leben {verb}живея от социални помощи
sorgenvoll {adj}обхванат от грижи
sorgenvoll {adj}обзет от грижи
sorgenvoll {adj}пълен с грижи
мед.
Gesundheitspflege {f}
грижи {мн} за здравето
jdn. betreuen {verb}полагам грижи за нкг.
Säuglings­pflege {f}грижи {мн} за кърмачето
мед.
pflegebedürftig {adj}
който се нуждае от грижи
ausgesorgt haben [ugs.] {verb} нямам повече грижи [проблемите ми са решени]
12 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е началник на отдел „Народно здраве и социални грижи“ в Силистра, а след това е старши.
 • Известно време работи в Управление „Пенсии и социални грижи“.
 • В града са изградени основните обществени институции – общинска администрация със съответните раздели: бюро по труда, РПУ, районен съд, дирекция „Социални грижи“ и др.
 • След като бяга от вкъщи на 14, тя прекарва известно време в домове за социални грижи.
 • В годините около Революцията от 1952 година Кайрат заема някои ключови позиции в музикалния живот на Египет, като член на Висшия съвет за изкуства и социални грижи и преподавател и ректор на Консерваторията в Кайро, основана през 1959 година.

 • Изменя турския архитектурен вид на града, подпомага бедното населението като създава специални социални грижи за тях, построява първата обществена сграда в Дупница – светското училище „Св.
 • Заема различни длъжности в Отдела за социални грижи и здравеопазване.
 • работи в служба за социални грижи в Хайлсберг.
 • Към есента на 2021 г. от местните целогодишно живеят 30 души и 60 жени от Дома за социални грижи.
 • След закриването на заставата там се открива Дом за социални грижи, в който са настанени жени с умствена изостаналост.

 • След като списанието престава да излиза, Йовков е принуден да търси работа и с помощта на Григор Василев е назначен за библиотекар и редактор на списание „Преглед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве“ в Отделението за социални грижи и благотворителност.
 • На територията на общината има 15 детски градини, Дом Майка и Дете и 8 заведения за социални грижи.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!