Werbung
 Übersetzung für 'социални' von Bulgarisch nach Deutsch
Wohlfahrt {f}социални грижи {мн}
интернеттелеком.
soziale Medien {pl}
социални медии {мн}
интернет
soziale Netzwerke {pl}
социални мрежи {мн}
von der Wohlfahrt leben {verb}живея от социални помощи
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Завършва специалност „Право“ и придобива магистърска степен по социални дейности във ВТУ „Св.
 • са преобразувани три факултета – инженерния, за наука и технологии и хуманитарния със социални науки.
 • След завършване на гимназията следва журналистика и социални науки във Факултета по медии и социални науки на Кавказкия университет.
 • Следва и получава четири дипломи за социални науки, философия, публично право и политически науки.
 • Макар и да не е канонизиран, е считан за един от торинските „Социални светци“ – група религиозни лица и миряни от Торино от периода 19 – 20 век, които се посвещават на благотворителни и социални дейности в града.

 • Считан е за един от торинските „Социални светци“ – група религиозни лица и миряни от град Торино (Северна Италия) от периода 19 – 20 век, които се посвещават на благотворителни и социални дейности в града.
 • Супек получава докторската си степен от Сорбоната и започва работа като професор в катедрата по психология на Факултета по хуманитарни и социални науки на Загребския университет и в института за Социални изследвания в Загреб.
 • През 2002 година създава (заедно с Цветелина Йосифова) Магистърска програма „Артистични психо-социални практики“ към Нов български университет (НБУ), в която преподава оттогава насам.
 • Доктрината Фалун Гонг съветва срещу участие в политически или социални въпроси.
 • Друг положителен ефект на градовете идва от различните социални възможности, по-големите градове обикновено предлагат по-голямо разнообразие на социални интереси и дейности.

 • В България жаргон се използва, като общо название за всички социални диалекти и като специфичен термин за назоваване на т.нар.
 • Ранното творчество на Тодоров е силно повлияно от идеите на социалдемокрацията, разглежда социални проблеми, но все още не е добило стила и психологическата дълбочина, характерни за по-късните му творби.
 • Преподава във френското училище в Рим, в Сорбоната, във Висшето нормално училище, във Висшето училище по социални науки (...).
 • За Парсънс елементът, привеждащ в порядък взаимодействащите си части, е структурата (неподвижното единство на намиращите се в постоянно движение социални действия).
 • OpenSocial е набор от общи API-та за уеб-базирани приложения за социални мрежи, разработени от Google заедно с MySpace и няколко други социални мрежи.

 • Завършва докторантура по философия и социални науки във Висшето училище за социални науки (EHESS) в Париж, Франция.
 • Ернест Солвей е човек с прогресивни социални идеи, които осъществява в собствените си предприятия.
 • Висшата школа за социални науки ([...] , EHESS) е една от най-селективните и престижни школи за социални науки в Париж, Франция.
 • е хоноруван преподавател в полувисши и висши учебни заведения по въпросите на медико-социалната рехабилитация и по организация и управление на социалните дейности.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!