Werbung
 Übersetzung für 'ствол' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.
Stamm {m}
ствол {м}
5
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ствол' von Bulgarisch nach Deutsch

ствол {м}
Stamm {m}бот.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • От своя страна мозъчният ствол се разделя на продълговат мозък, мост, междинен мозък и среден мозък.
 • Лю́лката е конструкционен елемент на артилерийския лафет, предназначен за неговото съединяване с оръдейния ствол.
 • Правителствената комисия препоръчва също в последващото производство да се използва лайниран ствол, чието вътрешно разположение да се изпълнява по чертежите на скрепения ствол, и препоръчва да се да се даде задание за работи по увеличаването на началната скорост на снаряда до 870 м/с, което се допуска от конструкцията на оръдието.
 • Клонът е дървесна структура, свързана към, но не и част от централния ствол на дървото или храста.
 • Оръдието има лайниран ствол скрепен с цилиндри.

 • Боезапаса в мирно време съставлява по 80 снаряда на ствол.
 • Целият боекомплект е 848 снаряда (106 на ствол).
 • Артилерийското въоръжение трябва да бъде осем 130 mm оръдия на единични лафети (боекомплектът съставлява 1400 изстрела или 175 снаряда на ствол), четири 63 mm/38 зенитни оръдия на „Сухопътното ведомство“ със запас от 220 снаряда на ствол и четири картечници Ма́ксим с боекомплект 15 000 патрона на ствол.
 • 47 mm оръдие е с 40 калибров ствол, тежи 237 kg и стреля с 1,5 kg снаряд с начална скорост от 610 m/s.
 • Планинският кротон, известен още като огнен кротон ("Codiaeum variegatum"), е светлолюбив и топлолюбив вечнозелен храст с полувдървен ствол.

 • Най-горната шийна част на протока, когато представлява единичен ствол, може да бъде разширена – в тези случаи се говори за терминална цистерна.
 • Началната част на дясната вентрална аорта образува така наречения ствол към глава и горен крайник – мишничноглавов ствол (...), от който водят началото си дясната подключична и дясната обща сънна артерия ("arteria subclavia dextra" и "arteria carotis communis dextra").
 • В предно-задната проекция десният ръб на сърдечната сянка се образува от дясното предсърдие и от горната куха вена, а лявата – от лявата камера, лявото сърдечно ухо и белодробния ствол.
 • Боекомплектът по проект съставлява 80 снаряда на ствол, всчико 640 снаряда [...] , във военно време той се увеличава до 880 снаряда – по 110 на ствол [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!