Werbung
 Übersetzung für 'стек' von Bulgarisch nach Deutsch
гастр.
Steak {n}
стек {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'стек' von Bulgarisch nach Deutsch

стек {м}
Steak {n}гастр.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Магазинен автомат (наричан още стеков автомат) е абстрактна крайна математическа машина, която работи като чете дадена дума от лента, преминава от едно състояние в друго и обработва стек.
 • В компютърните науки, постфиксният запит често се използва в стек-базираните и програмни езици.
 • Само 32 регистъра обаче са видими за софтуера – 8 от тях се използват за глобални регистри, а другите 24 образуват стек от регистри.
 • Предстоящата версия на Моно сканира управлявания стек точно, намалявайки броя на маркираните обекти.
 • Библиотеката на Go съдържа контейнер/стек модул, който имплементира min-heap върху всяка съвместима структура от данни.

 • Забележка: Използването на стек вместо опашка имплементира алгоритъмът – Обхождане в дълбочина.
 • Ако конфликтите се разрешават чрез подреждане като в стек (LIFO), при равни по цена пътища А* ще работи като обхождане в дълбочина (ще проучва само по едно от няколко еднакво оптимални решения).
 • и при него са добавени 14 нови инструкции, по-голям стек, 8К оперативна памет, 8 допълнителни регистъра и възможност за извикване на прекъсване.
 • Регистрите SP и BP се използват при работата със стека, като първият е указателят на стека, а вторият обикновено се използва от езиците на високо ниво за формирането на така наречения стек фрейм (stack frame) на процедурите.
 • Осемте регистъра за данни са организирани в стек, като за указател на върха на стека се използлва 3-битово поле от 16-битовия регистър status.

 • Регистрите SP и BP се използват при работата със стека, като първият е указателят на стека, а вторият обикновено се използва от езиците на високо ниво за формирането на така наречения стек фрейм (stack frame) на процедурите.
 • За разлика от x87 регистрите, MMX регистрите не са организирани в стек и достъпът до тях е произволен, подобно на регистрите с общо предназначение в x86 процесорите.
 • Повечето команди са специфицирани по начина си на въздействие върху „стека“.
 • Подобно наслояване може да се види в комуникационните стекове, където протокола (подобен на OSI модел) се разделя на слоеве (в този случай седем), като изпълнението на всеки слой е ограничена и е добре дефинирана функцията, и комуникира с другите слоеве използвайки специфични и стандартизирани методи.
 • Последния добавен елемент винаги е на първа позиция в стека.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!