Werbung
 Übersetzung für 'степенен' von Bulgarisch nach Deutsch
мат.
Exponent {m}
степенен показател {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'степенен' von Bulgarisch nach Deutsch

степенен показател {м}
Exponent {m}мат.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • В горното си течение образува на 100-метров 4-степенен водопад.
  • Ако се използва калкулатор, дробният степенен показател трябва да се сложи в скоби, напр.
  • Коши намира израза на аналитична функция като интеграл по контур (интегралът на Коши) и извежда от него разлагането на функция в степенен ред.
  • В математиката под аналитична функция се разбира функция, която е зададена локално със сходящ степенен ред.
  • 16 степенен осов поток (въздуха се придвижва паралелно към вала), компресорът повишава налягането и температурата на работната маса (въздух).

  • В комплексния анализ се разглеждат аналитични функции, които могат да се изразят чрез развитие в степенен ред.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!