Werbung
 Übersetzung für 'степна' von Bulgarisch nach Deutsch
зоол.T
Wiesenotter {f} [Vipera ursinii]
степна усойница {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'степна' von Bulgarisch nach Deutsch

степна усойница {ж}
Wiesenotter {f} [Vipera ursinii]зоол.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Растителността е главно степна.
 • се нарича източната степна част на Мунтения.
 • е степна равнина в Азербайджан, част от Куро-Аракската низина, разположена покрай десния бряг на река Кура и западно от долното течение на десния ѝ приток Аракс.
 • Селището е разположено в южната част на Воронежка област, в степна зона, поради което температурите тук са по-високи, отколкото във Воронеж, а валежите – по-редки.
 • Полуостровът е покрит със степна растителност, иглолистни и широколистни дървета (с дъбове, брези, върби).

 • защитената от закона степна усойница.
 • Сайга́та ("Saiga tatarica"), известна още като сайга́к, степна антилопа или степна сайга, е вид средно голям чифтокопитен бозайник от семейство Кухороги.
 • Почти по цялото си протежение река Тес-Хем протича през засушлива степна зона.
 • От влечугите в Чуйската степ са разпространени обикновена и степна усойница, "Gloydius halys", "Elaphe dione" и ливаден гущер.
 • От север и запад градът е заобиколен от гори, предимно иглолистни, на юг и изток - степна зона.

 • Растителността е степна – бедна и еднообразна, особено през сухия сезон.
 • В България са широко разпространени в Добруджа – в условия на черноземни почви и степна растителност.
 • Растителността в Аржентина е предимно степна.
 • В България се среща един вид – степна скачаща мишка ("Sicista subtilis").
 • В България се среща един вид – степна скачаща мишка ("Sicista subtilis").

 • Установено е, че тук се намира най-добре запазеното находище на степна растителност в България.
 • Почвите са основно сиви, а рестителността е предимно пустинна на югозапад, степна и планинско-степна на североизток.
 • Гагаузия е разположена в равнинната степна част на Бесарабия.
 • Местността е степна; климатът – умерено-континентален. Височината над морското равнище е около 200 m.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!