Werbung
 Übersetzung für 'стереотип' von Bulgarisch nach Deutsch
Stereotyp {m}стереотип {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'стереотип' von Bulgarisch nach Deutsch

стереотип {м}
Stereotyp {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Стигмата може също да бъде описана като етикет, който асоциира човек към набор от нежелани характеристики, които формират стереотип.
 • Тя се превръща в прословут стереотип за необучените и некомпетентни медицински сестри от ранната викторианска епоха, преди реформите на реформатори като Флорънс Найтингейл.
 • Това условие се дължи на желанието за преодоляване на наложения по онези времена стереотип, че компютърът е нещо огромно и скъпо, за което е необходима отделна машинна зала и многоброен обслужващ персонал.
 • Почеркът е система от привични движения на ръката (писмено-двигателни навици), проявяващи се автоматизирано благодарение на изградения в кората на големите полукълба на главния мозък динамичен стереотип.
 • Двойственият стереотип на сърбина – едновременно като брат и враг, е един от най-интересните образи във военните сбирки на Вазов и конкретно в „Песни за Македония“.

 • Диненият стереотип (на английски език: "Watermelon stereotype") представлява противоречиво и отчасти погрешно схващане на жителите на САЩ от европейски произход за това, че техните съграждани от афроамерикански произход изпитват изключително голямо желание да консумират диня.
 • Брадфорд отрича нейните героини да имат стереотип на сексуални хищници, а застъпва тезата, че тези силни и успели жени имат право на човешко общуване.
 • Aнглийската историчка Елизабет Бътлър обръща внимание, че много от легендарните „сведения“ за Сен Жермен повтарят един стереотип – този за чудотвореца, към който спадат и редица други образи.
 • Няма съмнение, че възможността да играе Кели Бънди е божи дар за Кристина, но както при много други актьори и на нея по-късно ѝ се налага да се бори, за да се освободи от наложения ѝ стереотип.
 • Понякога терминът се използва със значението на стереотип, а в други ситуации може да означава аналогична гледна точка.

 • е вътрешна общност, характеризираща се на основата на взаимна комплиментарност между членовете си, със свой специфичен стереотип на поведение спрямо обкръжението си.
 • Поотделно, всяка от трите е пародия на различен стереотип за вещиците.
 • В допълнение Тул Хостилий е войнствен и свиреп характер – като контрастиращ стереотип на миролюбивия и благочестив Нума Помпилий; първите римски летописци може би просто са приписали агресивни качества на Хостилий от наивност, като изхождат от езическото му име Хостилий – Hostilius („hostile“ враждебен, на латински).
 • — предварително формирана от човека мислена оценка на нещо, която може да се отрази в съответното стереотипно поведение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!