Werbung
 Übersetzung für 'страни' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.
Siegermächte {pl}
страни-победителки {мн}
allerseits {adv}от всички страни
überallher {adv}от всички страни
ungeprüft Fernweh {n}копнеж {м} по далечни страни
геог.
Westbalkanländer {pl}
страни {мн} от Западните Балкани
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • 200 страни са обхванати от карти на HERE, предлагайки навигация с гласови указания в 96 страни.
 • Ако две страни на един триъгълник са съответно пропорционални на две страни от друг триъгълник и ъглите, заключени между тези страни, са равни, то триъгълниците са подобни.
 • Документът може да стане юридически задължителен едва след ратифицирането му от най-малко 55 страни, включително от страни от Анекс I – развитите страни и страните с икономики в преход, които са отговорни за най-малко 55% от общото количество емисии на въглероден диоксид през 1990 г.
 • В бедните страни по-често избухват граждански конфликти и войни от богатите страни.
 • Развиващите се страни или още като по-слабо развитите страни са страни с нисък жизнен стандарт, не добре развита индустриална база и нисък индекс на човешкото развитие (ИЧР) в сравнение с развитите страни.

 • Sanoma Oyj (преди "SanomaWSOY") е водеща медийна група в Скандинавските страни, която работи в още 20 европейски страни.
 • Еврокалкулатор може да се намери и в страни извън еврозоната – в страни, където еврото има сравнително силно присъствие.
 • В столицата Талин има 32 чуждестранни посолства, като повечето са на страни от Европейския съюз или страни от бившия Съветски съюз.
 • Заболяването е разпространено във всички страни на юг от Сахара до северен Трансваал.
 • Съпротивата в другите страни също допринася много за тяхното освобождаване от нацистките сили – предимно в страни с големи партизански формирования (Словакия, България, Гърция), по-малко в страни с малки единици (като бойни групи).

 • Нидерландците доминират и търговията между европейските страни.
 • Повечето европейски страни, за разлика от регистрационните номера в САЩ, Канада и други страни в Америка, Азия и Австралия, имат характерна продълговата форма.
 • Други страни в региона, които взимат участие в дипломатическите взаимоотношения, но отказват да подпишат документа са: Италия, Албания, България, Унгария и СССР.
 • ЕСРТ има 75 члена в 56 страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток и 43 асоциирани члена от други 25 страни.
 • От 1970-те години се избягва използването на понятията „лагер“ и „блок“: така социалистическите страни са групирани в социалистическа система, а капиталистическите страни – в капиталистическа система.

 • Споразумението за свободна търговия между 3-те страни е първото такова споразумение, което е сключено между развити индустриални страни (САЩ и Канада) и развиващи се страни (Мексико).
 • 28 страни вземат участие на полуфинала, от които първите 10 страни се класират на финала.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!