Werbung
 Übersetzung für 'строителен' von Bulgarisch nach Deutsch
проф.стр.
Bauingenieur {m}
строителен инженер {м}
Baumarkt {m}строителен магазин {м}
стр.
Baustoff {m}
строителен материал {м}
Bauplan {m}строителен план {м}
архит.инж.
Bauzeichnung {f}
строителен план {м} [чертеж]
ungeprüft
инж.стр.
Trägerbohlwand
укрепителна стена за строителен изкоп тип берлинска стена с дъски между профилите
ungeprüft
инж.стр.
Bohrpfahlwand
укрепителна стена на строителен изкоп от пилоти
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Карл Любенов Трънка е български строителен инженер, професор.
 • Основно в града са добивани камъни за строителен материал и варовик.
 • Георги Тодоров Чавов е български строителен инженер.
 • Крум Петров Сребърников е български строителен инженер.
 • Костадин (Кочо) Мирчев Ангов е български строителен инженер.

 • Радослав Михайлов е български строителен инженер.
 • Завършва средно училище (1977) и веднага постъпва в Архитектурния факултет на Горковския държавен архитектурно-строителен институт (днес Нижегородски държавен архитектурно-строителен университет).
 • Сър Доналд Бейли (...) е британски строителен инженер.
 • Асен Юлиянов е български държавен и строителен деец.
 • Иван Славчев е български строителен инженер и изобретател.

 • Тя е архитектурен и строителен паметник с национално значение.
 • При реставрацията на кулата е изявен във височина нейният първи строителен период – IV век и частично е възстановено изграденото през втория строителен период (VI в.).
 • Ненчо Младенов Панчев е български строителен инженер.
 • Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) (до 1963 "Инженерно-строителен институт" (ИСИ), до 1977 "Висш инженерно-строителен институт" (ВИСИ), до 1992 "Висш институт по архитектура и строителство" (ВИАС)) в София е най-голямото висше техническо училище в областта на строителството в България.
 • Преминава срочна военна служба, после завършва специалност „Промишлено и гражданско строителство“ в Ленинградския инженерно-строителен институт (сега Санктпетербургски държавен архитектурно-строителен университет) през 1983 г.

 • В землището на Царевец има документирани 9 археологически обекта – "надгробни могили" и "могилни некрополи", всичките с неопределима хронология, както и 5 обекта – недвижими културни ценности от вид архитектурно-строителен и "художествен" и архитектурно-строителен и "исторически".
 • По време на следването си се самоиздържа като строителен работник.
 • Уилям Бейкър (...) е виден американски строителен инженер.
 • Раковски“ със специалност „строителен техник“ във Враца през 1983 г.
 • Банко Петков Банков е български строителен инженер, професор, писател.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!