Werbung
 Übersetzung für 'съединяване' von Bulgarisch nach Deutsch
телеком.техн.химия
Verbindung {f} [das Verbinden]
съединяване {ср}
3
Kopplung {f}съединяване {ср}
Zusammenschluss {m} съединяване {ср} [обединяване]
Aggregat {n} съединяване [натрупване] на части в едно цяло
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В Александрия става съединяване на теориите на Платон и Аристотел с практическите знания за веществата, свойствата им и преобразуванията им.
 • Корабът извършва преход до Гибралтар за съединяване с 15-та ескадра крайцери.
 • Борбата за града е предизвикана от турското командване, което предвижда заемане на линията Плевен-Ловеч от Видинския армейски корпус и съединяване на основните турски армии.
 • Центробежният съединител е монтиран неподвижно на шийката на коляновия вал и служи за автоматично съединяване и разединяване на двигателя към режещата гарнитура.
 • Лю́лката е конструкционен елемент на артилерийския лафет, предназначен за неговото съединяване с оръдейния ствол.

 • Процеса на съединяване на шкаторината на платната с ликтрос се нарича ликовка.
 • Синтезът (произлиза от гръцкото σύνθεσις със значение съединяване, свързване) е процес или метод на обединяване на два или повече отделни елемента или съставни части в едно цяло или в една съвкупност.
 • В тях обаче преобладавали качествата на определен предмет, затова при съединяване на частиците възниква определен предмет.
 • Копче в областта на модата представлява малък, най-често кръгъл диск с дупки на него, който служи за съединяване на отделните части на облеклото..
 • Изготвянето на гумите включва в себе си четири основни етапа: приготвяне на каучуковата смес, приготвяне на компонентите, съединяване, вулканизация.

 • Хомункулусът, създаден от Вагнер, е именно такова изкуствено съединяване на Дух и Материя.
 • Задачата е съединяване на Източна Босна със Сърбия в обща и етнически (и религиозно) чиста територия.
 • Цип е вид механично закопчаване, предназначено за бързо съединяване или разделяне на две парчета от плат.
 • Термоядреният синтез е технология, базирана на съединяване на леки ядра, вместо на делене.
 • Когато 2 или повече прости/сложни вещества се съединят и се получи 1 сложно вещество, това е химично съединяване ("химично съединяване не трябва да се бърка с Химично съединение! ...

 • Поради тази причина броят на използваните частици се увеличава и много нови се образуват чрез съединяване на стари.
 • Така, кубоктаедърът може да бъде видян и като съединяване на два „купола“ с триъгълен покрив и стени, алтернативно квадрати и триъгълници.
 • Гаечният ключ е инструмент използван при монтаж за съединяване на детайли и възли на една конструкция чрез резбови съединения.
 • Поради тази причина броят на използваните частици се увеличава и много нови се образуват чрез съединяване на стари.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!