Werbung
 Übersetzung für 'съжаление' von Bulgarisch nach Deutsch
Mitleid {n}съжаление {ср} [състрадание]
4
Bedauern {n}
2
съжаление {ср} [огорчение, жалост]
leider {adv}за съжаление
bedauerlicherweise {adv}за съжаление
unglücklicherweise {adv}за съжаление
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За съжаление, не е ясно дали тези митове действително са оригинални келтски митове или изменени от християнската религия и създадени по-късно истории.
 • За съжаление, турнето не минава през гр. София, а само през Атина в Гърция и Клуж Напока в Румъния (21 май 2017).
 • За съжаление двойката няма повече деца.
 • За съжаление картината е разрушена още в началото на 17 век, а през 1935 г.
 • В храма има ценен иконостас, като подпис на зографа не е открит, а единствената датирана икона е на Свети Николай, на която за съжаление се чете само 18...

 • След една нова нещастна (и за негово съжаление платоническа) любов, той се изживява като създател на една нова, „позитивна религия“.
 • За съжаление не работи от 2009 г.
 • За съжаление, не цялото му творчество е преведено на български език, но и това е въпрос на време.
 • Други отбелязват със съжаление и недоумение отсъствието му, както това на много други негови колеги, в подбора на творби в последните опити за „тематизирана“ ретроспекция в Националния музей на декоративно-приложните изкуства.
 • Това за съжаление много често се пропуска, от икономическите анализатори,защото е характерно и полезно за постоянно развиващите се индустриални общества,а не за икономическия анализ на древно човешко общество.

 • Присад Антон Страшимиров е списвал вестник „Юг“, но за съжаление от него не е намерен нито един брой.
 • Покаянието е съжаление за предишни грешни действия, искрено съжаление за допуснатите грешки и обещание за промяна към по-добро.
 • Юридическото понятие за вината като отношение към извършваното се различава от "психологическото" в смисъл на вътрешни изживявания след извършване на деянието – угризения, съжаление.
 • За съжаление училището, пръскало светлина и знания по време на Българското възраждане, през 2006 г.
 • Във вътрешността са запазени стенописи от втората половина на XIV век, дело на майстори от Костурската художествена школа, с много добро качество, но за съжаление затъмнени от дим.

 • За съжаление, днес манастирът тъне в разруха.
 • За съжаление средствата и възможностите са малко, като при много други в България.
 • "„За съжаление през изминалите 20 години ние, гражданите на град Варна, ставаме свидетели на редица престъпни решения, които днес надминават границите на търпимостта“" заявяват категорично протестиращите.
 • За голямо съжаление на Колман неговата серия победи е прекъсната през 2006 година от новия шампион Джей Кътлър.
 • Игал Амир никога не изказва съжаление за стореното от него.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!