Werbung
 Übersetzung für 'съживяване' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
konjunktureller Aufschwung {m}
съживяване {ср} на конюнктурата
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Пионер на това съживяване на готиката в архитектурата е писателят и общественик Хорас Уолпоул.
 • Вътрешнополитическата либерализация след свалянето на Стамболов води до съживяване и укрепване на основните политически партии в Княжеството – Либерална, Прогресивно-либерална и Демократическа, наред с управляващата Народна партия.
 • Будистките източници като "Ашокавадана" споменават, че убийството на Брихадратха и появата на империята Шунга довеждат до вълна от религиозни гонения на будистите и съживяване на индуизма.
 • Информационните технологии в частност образуват обещаваща сфера за съживяване на Ръждивия пояс.
 • В различни оплаквания от Ван Дайк (тема, разглеждана многократно от фламандския художник) има очевидно съживяване на "Пиета" от Музей „Каподимонте“ (а понякога и на гравюрата на Капрарола), като общ композиционен асонанс, скулптурната красота на Христос, детайл на ръката на дамите, нежно поддържана от човек от публиката.

 • Главна роля в испанското културно съживяване играе големият учител Франсиско Хинер де лос Риос.
 • На построяването на тази железопътна линия се възлага стопанското съживяване на цветущите по-рано селища в този край, известен с историческата си роля в националноосвободителните борби на нашия народ.
 • С това се поставя началото на ново усилие за обновление дейността на католическите мисии в България и съживяване на вярата след погромите в края на XVII в.
 • Има период на обединение и съживяване при цар Георги V Блестящия (1299-1302, 1314-1346), но осемте атаки на тюркско-монголския завоевател Тимур между 1386 и 1403 г.
 • От началото на 1990-те, то преживява ограничено съживяване чрез класическите реалисти.

 • ... – съживяване, възраждане).
 • Тези проекти са от ключово значение за икономическото съживяване на руския Далечен изток и, в случай на нова корейска война, руските икономически интереси биха били сериозно наранени.
 • президентът на LPF Дийн Андерсън изпраща известие на бивши членове на LPF за съживяване на членството си с планове за избори на 12 май 2010 г.
 • След падането му по-голямата част от тях фалират, но в последните години се наблюдава икономическо съживяване.
 • Процесите на съживяване започват от 1980-те години, като постепенното икономическо и културно обновление намира израз в трансформирането на централните градски части, където се реализират оригинални архитектурни проекти с разнообразен предмет – от градини и паркове до галерии.

 • В първите години на XXI век в селото се забелязва тенденция към спиране на упадъка и дори към леко съживяване.
 • чиято основна задача е съживяване на българското национално чувство в населението на Поморавието и Тимошко.
 • на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяване на общото културно наследство между община Симитли, Р.
 • Негова е заслугата за съживяване на интереса към прилагането на златно фолио в калиграфията, а между 1915 и 1943 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!