Werbung
 Übersetzung für 'съзвучие' von Bulgarisch nach Deutsch
Einklang {m}съзвучие {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'съзвучие' von Bulgarisch nach Deutsch

съзвучие {ср}
Einklang {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Според „Всекидневник на Кралското дружество по медицина“ ("Journal of Royal Society of Medicine") композицията "Acroyali/Standing in Motion" съдържа Моцартовия ефект поради сходността си със Сонатата за две пиана в ре мажор № 448 по темпо, строеж, мелодично съзвучие и предвидливост.
 • В това време в Дюселдорфската академия преподаването почива на по-напредничавите разбирания за цветовете и за пленерната живопис, в съзвучие с идеите на барбизонската школа.
 • „Вътрешното духовно управление“ ще се определи със специален устав, който да е в съзвучие с православните канони, и който ще се утвърди от султана (член № 3, алинея № 1).
 • Чиновникът Станчо Плужев (и тук както при „Чеховия“ Червяков, е търсено съзвучие между характер и фамилия) не тръгва да търси начин за извинение.
 • В същата година, в съзвучие с тенденцията от края на XVI и началото на XVII век на подмяна на мраморните иконостаси с дървени, митрополит Теофан според свидетелството на Синодин заменя с резбован дървен и иконосаса в сярската катедрала.

 • като следва по-ранни доклади, които препоръчват да се премине към модел, който е в съзвучие със съвременните научни разбирания за транссексуалността и отговаря в по-голяма степен на „нуждите, опита и човешките права на тази уязвима група“..
 • оформен без акомпанимент или съзвучие и необвързан от формалността на някоя конкретна музикална структура“.
 • Лъкът се държи с дясната ръка и се плъзга едновременно по трите струни, тъй като инструментът има тригласно съзвучие.
 • В съзвучие с интернет терминологията членовете на Пиратска партия в България се делят на „пиъри“, „модератори“ и „администратори“.
 • Възникнала като резултат от мисионерството на Кирил и Методий в Моравия, старобългарската книжовност се развива в България в съзвучие с политическите интереси на българските владетели.

 • В съзвучие с тези виждания, Льоб прокламира, че всяко поведение е продиктувано от инстинкта и заучения отговор на стимула.
 • Филипови изработват над 90 иконостаса, пръснати из цялата страна в съзвучие с разгърналото се след Освобождението църковно строителство.
 • Поради различната начетеност и способност на гражданите да излагат тезите си в съзвучие със законите, не всички се чувствали способни да изготвят защитни и нападателни речи.
 • ... от латински "ad" – при, и "sono" – звуча) е съзвучие, повторение на еднакви гласни звукове в един или няколко стиха, което създава музикално звучене на строфите.
 • В съзвучие с мнението на делегатите на Втория конгрес бе затвърдено принципното позициониране на ПП БНД в дясноцентристкото политическо пространство.

 • ... – буквално – като една струна, „съзвучие“) е музикален термин, който обозначава едновременното звучене три или повече музикални тона, които са подредени или биха могли да бъдат подредени на интервала „терца“.
 • В съзвучие с османотурската граматична практика, при която не може да съществува сричка, която да започва с две съгласни се прибавя гласната „и“ по този начин се образува познатото ни название на града – Истанбул.
 • В съзвучие с новосъздадената от „А“ РФГ Висша лига и името на „Б“ РФГ е променено на Втора професионална футболна група.
 • Мъжът и жената се изобразяват равностойно, като фигурите им са в съзвучие.
 • Римата е съзвучие в края на стиха; повторение на еднакви звукови групи, най-често в неговия край (където се наричат клаузули).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!