Werbung
 Übersetzung für 'с други думи' von Bulgarisch nach Deutsch
mit anderen Worten {adv} <m. a. W.>с други думи
Teiltreffer
unter anderemнаред с други неща
stichwortartig {adj}предаден с ключови думи
Was meinte er mit diesen Worten? Какво искаше да каже с тези думи?
Einfühlungs­vermögen {n} чувствителност {ж} към други
sich durchfressen [ugs.] [pej.] {verb}храня се за сметка на други
Worte {pl} [die zusammen einen Sinn ergeben]думи {мн}
Wörter {pl}думи {мн}
5
sprachlos sein {verb}нямам думи
Ich bin sprachlos!Нямам думи!
идиом.
Mir fehlen die Worte.
Нямам думи.
Schlusswort {n}заключителни думи {мн}
Zauberspruch {m}вълшебни думи {мн}
Wortschatz {m}запас {м} от думи
Fremdwörterbuch {n}речник {м} на чуждите думи
идиом.
Mein lieber Herr Gesangsverein!
Нямам думи! [за изразяване на одобрение и изненада]
mit {prep} [+Dat.]с
10
mit (einer) List {adv}с хитрост
maßvoll {adv}с мярка
stundenlang {adv}с часове
nebst {prep} [+Dat.] [veraltend]заедно с
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • С други думи комунистическите и фашистките партии се разграничават от политическата система, докато популистическите партии се разграничават в рамките на същата.
 • Електричната сила е вектор. С други думи освен големина, тя има посока и е приложена в определена точка.
 • Растенията могат да бъдат декоративни или с други думи за украса – предимно цветя или да са предназначени за консумация – най-често плодове и зеленчуци.
 • Magnum opus е термин, който идва от Средновековната европейска алхимия за успешно превръщане на материята в злато или с други думи —създаването на философски камък.
 • Председателят на Общинския съвет на Рига, с други думи кметът на Рига, се избира от общинските съветници, а не от жителите на града.

 • С други думи, редуктивните и генеративните граматики са взаимно дуални.
 • При критерия "съчетаемост" синонимите имат еднаква съчетаемост с други думи, но еднаква съчетаемост могат да имат две думи, които са родово и видово понятийни.
 • Правописът обикновено и преди всичко се отнася до правилното изписване на думите, с други думи връзката между фонеми и графеми на даден език.
 • Математически погледнато, 1 година има 52 1/7 (52 2/7 за високосна) седмици, с други думи 52 цели седмици.
 • Същите аргументи имат смисъл и за други видове произведения от практическо естество – с други думи произведения, които включват в себе си полезни знания като образователни и справочни материали.

 • Или с други думи някои хора унаследяват музикална дарба, а свойството да се предава тя е наследственост.
 • С други думи, това е всяко съответствие между две множества A и B, при което на всеки елемент от множеството A съответства един и само един елемент на множеството B, като всеки елемент от множеството B е образ на точно един елемент от множеството A.
 • Плътността е маса, разделена на обем, или с други думи едно върху специфичния обем.
 • Точно както ефектът на Комптън показва корпускулярната природа на светлината, експериментът на Клинтън Дейвисън – Лестър Джърмър потвърждава неделимото съвместно съществуване с вълна, с други думи – присъщата на корпускулярната материя и характеристика на вълна.
 • С други думи, псевдонауката игнорира най-важните елементи на научния метод – експерименталната проверка и поправянето на грешките.

 • С други думи, скоростта на ерозията превишава скоростта на издигането.
 • Казано с други думи: едно множество е изброимо тогава и само тогава, когато има мощност (кардиналност) ненадминаваща мощността на множеството на естествените числа [...].
 • Организмите, „по-ниско“ в хранителната верига са източник на енергия за други организми на „по-високо“ ниво.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!