Werbung
 Übersetzung für 'теософия' von Bulgarisch nach Deutsch
езо.религ.фил.
Theosophie {f}
теософия {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'теософия' von Bulgarisch nach Deutsch

теософия {ж}
Theosophie {f}езо.религ.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • в Алгунд при Меран и се оттегля от активната теософия, но остава член на обществото.
  • Тогава започва да се интересува от теософия.
  • В по-широк смисъл, езичеството включва и древногръцката теософия, а също и днес разпространените народностни религии като индуизъм, шинтоизъм и шаманизъм, и вярванията на някои примитивни общности.
  • като изнася основните доклади от Индия по теософия и будизъм, получава световно признание заедно с Вивекананда – представител на хиндуизма.
  • Редактор е на сп. „Теософия“ (1912-1925). Превежда „Гласът на безмълвието“ от Елена Блаватска (1912). Сътрудничи на списанията „Българска сбирка“, „Всемирна летопис“ и „Хиперион“.

  • Философи като Емануел Сведенборг и Якоб Бьоме са считани за теософи, като последният често е наричан баща на модерната теософия.
  • На 25-годишна възраст получава литографското издание „"Източната теософия"“ на Сухраварди (персийски философ), с когото остава свързан до края на живота си.
  • В този период Кандински се запознава с Рудолф Щайнер, чиято теософия и след това антропософия оказват влияние върху по-нататъшното му творчество.
  • Теосо́фско общество́ ([...] от [...] – теософия) е международна обществена организация.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!