Werbung
 Übersetzung für 'товар' von Bulgarisch nach Deutsch
Last {f}товар {м}
4
Ladung {f}товар {м}
4
Ladegut {n}товар {м}
търг.
Gut {n} [Ware]
товар {м}
трансп.
Nutzlast {f}
полезен товар {м}
трансп.
Fuhre {f}
товар {м} на транспортно средство
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Акънджъ разполага с вътрешен капацитет от 400 кг и външен полезен товар от 950 кг, което води до общ боен товар от 1350 кг.
 • Вирусен товар е числовото изражение на количеството вирус в даден обем телесни флуиди, например кръв, кръвна плазма, храчки.
 • Според друга дефиниция кораб е всеки плаващ съд, който превозва товар с цел получаване на печалба.
 • В идеалния случай всички три линии имат еднакъв товар.
 • Понятията оборудван и необорудван причал могат да се разглеждат и много по-общо – ако съдът трябва да разтоварва товар, а причалът няма кранове и не е предназначен специално за товарни операции с този товар, това е необорудван причал за този съд с този товар.

 • Други амфибни камиони, които ползва САЩ са LARC-V и огромният LARC-LX, който може да пренася до 60 тона товар.
 • Може да превозва осем войника, товар от 1550 kg и да тегли товар до 3000 kg.
 • Първата степен работи съвсем кратко време, за да отдалечи IUS и полезния товар на безопасно разстояние от космическия кораб.
 • Потенциометърът е пасивен градивен елемент в електрическите вериги и като товар се използва за делител на напрежението от един източник.
 • За ракета-носител полезният товар може да е спътник, космическа сонда или космически апарат с хора, животни или друг товар.

 • Апаратът е длъжен да достави полезен товар на Луната.
 • При ракетите носители често е трудно да се разграничи последната степен от полезния товар.
 • Произведен по NMOS технология с обеднен товар (Depletion-Load).
 • полезен товар от 12 т. Макс. скорост с товар на борда е 235, а крайсерската – 180 км/ч.
 • където "pi" е теглото на приетия или сваления товар, при това приетият товар се взема със знак плюс, а снетият – със знак минус; "zpi" е апликатата на ЦТ на приетия или сваления товар.

 • Способността им да пренасят тежки товари е забележителна.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!