Werbung
 Übersetzung für 'токов' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.
Stromkreis {m}
токов кръг {м}
електр.
Stromwandler {m}
токов трансформатор {м}
Stromschlag {m}токов удар {м}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Разработено и овладено е устройство за защита на човек от токов удар UZO-D40, апартаментен щит ЩК-2.
 • Физическото въздействие може да се извърши чрез токов удар, използването на пиперен спрей или сълзотворен газ, използването на ярки пулсиращи светлинни източници или силни звукови източници.
 • ПАС системата е изолирана проводникова линия по дължината на електропровода, чиято основна цел е предотвратяване на токов удар или допир на птица с откритата повърхност на линията.
 • Движението на йоните и електроните предизвиква токов импулс в електрическата верига на брояча.
 • Всеки токов кръг е защитен с различни електрически апарати (прекъсвач, диференциална защита, отводител и др).

 • Конструкцията на бобината на Роговски представлява токов трансформатор с въздушна сърцевина.
 • Електрическо свързване на тоководещи части е практика, използвана в електробезопасността, при която всички открити метални части в помещение, се свързват към заземител, поради опасност да станат проводници на електрически ток и да причинят токов удар.
 • от токов удар при включване на антената към телевизора.
 • Интерфейсът на MIDI е тип „токов кръг“.
 • Индуктивност на токов кръг (токов контур) е отношението на обхванатия от кръга магнитен поток към електрическия ток в кръга.

 • Електрошоковото оръжие (разговорно „електрошок“) е несмъртоносно оръжие, което използва токов удар за обезвреждане на жертвата.
 • През 2002 година с Ян Меля се случва тежък инцидент – на 13-годишна възраст претърпява тежък токов удар, като резултатът са множество изгаряния, вследствие на които се налага ампутация на левия му крак под коляното и дясната ръка под лакътя.
 • При променливо-токов заваръчен процес не се говори за анод и катод.
 • В тези защити токът от всеки един токов трансформатор тече през „ограничителни бобини“.
 • Електронният електромер се състои от следните основни елементи: измервателен шунт при битовите електромери или токов трансформатор (при големи токове/ консумация на промишлени обекти), дисплей , клемен блок и електронна схема (на платка).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!