Werbung
 Übersetzung für 'токсикология' von Bulgarisch nach Deutsch
биохим.мед.наук.
Toxikologie {f}
токсикология {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'токсикология' von Bulgarisch nach Deutsch

токсикология {ж}
Toxikologie {f}биохим.мед.наук.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Работи и специализира клинична токсикология, детска гастроентерология и ехографска диагностика от 1987 година.
 • Членува в Европейската асоциация по токсикология (1984), почетен медал на Чехия ­– Военномедицинска академия, Хр.
 • Мила Василева Власковска е български учен, професор по фармакология към Университетската катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет - София.
 • Здравко Мицов е един от основателите на военнополевата терапия и на военната токсикология.
 • наследява баща си Жан-Франсоа Хейманс на поста професор по фармакология, като впоследствие е назначен и за ръководител на катедрата по фармакология, фармакодинамика и токсикология, и за директор на наречения в чест на баща му Институт по фармакология и терапевтика „Ж.

 • Този цитат може да се прочете в предговора на всички учебници по токсикология и фармация.
 • специализира токсикология в Тарту, днес Естония със стипендия на Върховния медицински съвет.
 • След това специализира две години в Париж (според Галчев фармация и токсикология).
 • Специалист по съдебна медицина и токсикология, той е министър на народното просвещение през 1879 година.
 • Науката за отровите и тяхното действие се нарича токсикология.

 • Паметна плоча във Вроцлав за Йоханес Гадамер, професор по токсикология, и Ханс-Георг Гадамер, почетен доктор по философия, 2003.
 • Сломер, специалист по вътрешни болести, доцент-доктор от НИЛВТ към катедра „Медицина на бедствени ситуации и токсикология“ към МБАЛ-София ВМА.
 • Интересът на Петър Николов към токсикологията започва успоредно с интересът му към фармакологията.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!