Werbung
 Übersetzung für 'ток' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.
Strom {m}
ток {м}
9
електр.
Elektrizität {f}
ток {м}
4
Absatz {m} [Schuhabsatz]ток {м} [на обувка]
2 Wörter
физ.
Gleichstrom {m}
постоянен ток {м}
физ.
Gleichstrom {m}
прав ток {м} [прост.]
физ.
Wechselstrom {m}
променлив ток {м}
електр.
Drehstrom {m}
трифазен ток {м}
4 Wörter
електр.
Gleichstromerzeuger {m}
генератор {м} на постоянен ток
облекло
Pumps {pl}
обувки {мн} с висок ток
електр.
Fehlerstrom-Schutzschalter {m} <FI-Schalter>
прекъсвач {м} за остатъчен ток
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 1820 Ханс Кристиан Оерстед провежда опити за отклоняване на магнитна игла чрез електрически ток.
 • Най-често използваната схеми при малки консуматори на ток е генератор на ток с операционен усилвател.
 • От диодите могат да се конструират токоизправители, които преобразуват променлив ток в постоянен ток.
 • Електрическата уредба на автомобилите се захранва с постоянен ток от автомобилния акумулатор или от генератор, задвижван от работещия двигател.
 • Крайцерите имат две независими електрически сис­теми – за променлив и постоянен ток.

 • АС/АС преобразувател е силова електронна схема, която преобразува променлив ток в друг променлив ток с различни стойности на напрежение и честота.
 • В индукционния котлон има разположена бобина от меден проводник, през нея преминава променлив електрически ток с висока честота.
 • Индукционното спояване използва индукционно нагряване с високочестотен променлив ток през бобина, която се поставя около мястото на спойката.
 • има за цел да "преобразува" високото мрежово напрежение към ниско мрежово напрежение и променливият ток към постоянен ток.
 • Генератор на променлив ток – трифазен, с вграден токоизправител на силициеви диоди.

 • Заслугата за съвременния начин на пренос на енергия с променлив ток се дължи на Никола Тесла.
 • ОУ преобразувател от напрежение в ток, построен чрез използване на негативно обратно захранване е фактически обърнат преобразувател от ток в напрежение.
 • Появата на ток на утечка (това е токът, който протича между фазовия проводник и „земя“ при отсъствие на дефект в изолацията) нарушава това равновесие и в оперативната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния.
 • Електрическата система се състои от два генератора за постоянен ток, монтирани на всеки двигател, акумулаторни батерии и генератор за променлив ток, монтиран на главния редуктор.
 • Електрическата система за променлив ток се захранва от три независими генератора, системата за постоянен ток – от два акумулатора.

 • Анодът на полупроводниковите прибори е електродът на диодите и тиристорите, свързан с положителния полюс на източника на ток.
 • Двигателите на трамвая най-често са електромотори, работещи на постоянен ток.
 • Източник на ток или още генератор на ток, както се среща в електротехническата литература, теоретично представлява двуполюсник, който създава условия за протичане на независещ от съпротивлението електрически ток с големина [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!