Werbung
 Übersetzung für 'толерантност' von Bulgarisch nach Deutsch
Toleranz {f}толерантност {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'толерантност' von Bulgarisch nach Deutsch

толерантност {ж}
Toleranz {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През месец февруари 2016 г. учредява партия, наречена ДОСТ (Демократи за отговорност, свобода и толерантност).
 • Едиктите за толерантност в историята често са били краткотрайни и с времето са били отменяни официално или тихомълком.
 • Регионът е известен с изключителната толерантност между различните етноси.
 • Има висока толерантност към различни нива на соленост.
 • Просвещението носи със себе си по-голяма толерантност и разпространява желанието необразованите да бъдат образовани.

 • Благодарение на Потсдамския едикт за толерантност от 1685 г.
 • Антиконвулсантните (противоепилептични) качества на клоназепам търпят развитието на толерантност, поради което за по-продължително лечение на това заболяване се препоръчват други медикаменти.
 • Уникален пример за етническа толерантност между християни и мюсюлмани.
 • Поради липсата на антиеврейски настроения във Великобритания през 19 век, времето след Френската революция се разглежда като период на религиозна толерантност към евреите.
 • Толерантност към тези, които изповядват публично вярвания или религии, различни от нашите, се нарича религиозна толерантност.

 • Между турци и българи царят отношения на взаимно уважение, разбирателство, и толерантност.
 • Заедно с Макфарлейн Бърнет, той дава теоретична обосновка на способността животинските организми да придобиват имунна толерантност и подкрепя хипотезата си по експериментален път.
 • Имунна толерантност е тип терапия, която се използва в алергологията.
 • В самите книги се говори на философски и екологични теми. Призовава се към толерантност.
 • През управлението си Галиен проявява религиозна толерантност и отменя гоненията на християни предприети от баща му.

 • Основните ценности, утвърждавани от МУ-Пловдив са обективност и толерантност; иновативност и креативност; откритост, критичност, отговорност и уважение; човеколюбие.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!